MINGGU 46  ( 10/11/14-14/11/14  )

Hari :Isnin

Tarikh: 10 November 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Refleksi PEPERIKSAAN SPM

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Refleksi PEPERIKSAAN SPM

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Refleksi PEPERIKSAAN SPM

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 11 November 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Refleksi PELAJAR CUTI BELAJAR SEMASA PEPERIKSAAN SPM

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Refleksi PELAJAR CUTI BELAJAR SEMASA PEPERIKSAAN SPM

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 12 November 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Refleksi PEPERIKSAAN SPM

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Perbincangan kertas soalan 1 dan 2 soalan SPM 2012
Objektif 1.mengenalpasti Halangan dan fungsi komunikasi

2.menerangkan faktor mempengaruhi pemilihan diet

3.menyenaraikan langkah-langkah merancang menu

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
NilaiMurni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  13 November 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25
Refleksi PEPERIKSAAN SPM

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Refleksi PEPERIKSAAN SPM

 

Hari     : Jumaat

Tarikh  : 14  November 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25 pagi
Refleksi PELAJAR CUTI BELAJAR DALAM PEPERIKSAAN SPM

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Perbincangan kertas soalan 1 dan 2 soalan SPM 2012
Objektif 1.mengenalpasti Halangan dan fungsi komunikasi

2.menerangkan faktor mempengaruhi pemilihan diet

3.menyenaraikan langkah-langkah merancang menu

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
NilaiMurni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 50% pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan

 

 

 

 

 

 

Advertisements