MINGGU 44 ( 27/10/14-31/10/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh :   27 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 17 hingga nilai 20
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku dalam nilai yang dinyatakan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti contoh-contoh perlakuan dalam nilai yang terdapat dalam soalan struktur

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 17 hingga nilai 20
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku dalam nilai yang dinyatakan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti contoh-contoh perlakuan dalam nilai yang terdapat dalam soalan struktur

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 17 hingga nilai 20
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku dalam nilai yang dinyatakan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti contoh-contoh perlakuan dalam nilai yang terdapat dalam soalan struktur

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 28 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Ulangkaji
Unit Unit : 1 hingga 10
Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan sikap dan perlakuan dalam cabaran meningkatkan ekonomi negara

ii)menerangkan faktor mempengaruhi pembangunan negara

 

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan konsep yang membawa kemajuan negara

3)mengenalpasti bentuk-bentuk duta yang menyumbang kepada pembangunan negara

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti duta-duta yang membantu dalam pembangunan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 1 hingga 16 Tingkatan 5
Objektif 1.mengenalpasti faktor-faktor yang menpengaruhi pemilihan tempat kediaman

2.menyenaraikan punca-punca yang menyebabkan pencemaran makanan

3.membezakan fungsi-fungsi enzim yang membantu dalam pencernaan makanan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 29 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Perbincangan kertas percubaan SPM
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan teknik menjawab soalan moral dengan tepat

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan moral dengan tepat

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 5:Pengurusan sajian
Objektif 1.mengenalpasti teknik merancang amali masakan dengan betul

2.menerangkan kaedah dan alatan merancang masakan untuk sajian high tea

3.menyenaraikan alatan teknologi yang boleh membantu dalam mengurus tempat kediaman

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
NilaiMurni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti teknik merancang amali masakn dengan betul

 

 

 

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  30 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Perbincangan kertas percubaan SPM
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan teknik menjawab soalan moral dengan tepat

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan moral dengan tepat

 

 

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 1 hingga 14 Tingkatan 4

(Ulangkaji)

Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis proses jahitan

2.menyenaraikan aras dalam piramid makanan

3.membezakan kesan kekurangan nutrien dalam makanan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat menyatakan fungsi nutrien yang terdapat dalam makanan dan menyatakan aras dalam piramid makanan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh  : 31 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Perbincangan kertas percubaan SPM
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan teknik menjawab soalan moral dengan tepat

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyenaraikan nilai dan memberikan penghuraian nilai

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 1 hingga 14 Tingkatan 4
Objektif 1.mengenalpasti cara mengira nilai tenaga dengan tepat

2.menyenaraikan fungsi setiap jenis nutrient yang terdapat dalam makanan

3.menyatakan aras yang terdapat dalam pyramid makanan dan fungsi RDA

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,menyatakan
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi Susunatur kerusi dan meja untuk calon-calon yang menduduki SPM

 

 

 

 

 

 

Advertisements