MINGGU 42 ( 13/10/14-17/10/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 13 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.40-10.55
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 14 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

 

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 15 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Peperiksaan Akhir Tahun : Pendidikan seni visual kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 16 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Refleksi Pelajar-pelajar cuti belajar

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari     : Jumaat

Tarikh  : 17 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 29 hingga nilai 33
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku dalam soalan berkaitan dengan nilai dan menghuraikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar-pelajar dapat mengenalpasti nilai dan kata kunci serta menghurai tindakan-tindakan nilai

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Pembetulan Kertas soalan
Objektif 1.mengenalpasti cara mengira nilai tenaga dengan tepat

2.menyenaraikan fungsi setiap jenis nutrient yang terdapat dalam makanan

3.menyatakan aras yang terdapat dalam piramid makanan dan fungsi RDA

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,menyatakan
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dalam mnegnalpasti nutrient yang terdapat dalam makanan

 

 

 

 

 

 

Advertisements