MINGGU 41 ( 05/10/14-11/10/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh :6 Oktober 2014

Hari Raya Aidil Adha

 

 

Hari     :  Selasa

Tarikh : 7 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 6: Cabaran Masa Depan
Unit Unit 10: Mengekalkan dan meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara

Aktiviti 10 C:Malaysia sebagai pusat kecemerlangan bioteknologi

Aktiviti 10 D:Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan kepentingan pendidikan sepanjang hayat

ii)menerangkan faktor-faktor yang membawa negara ke arah kemajuan

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan tanggungjawab menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan

3.menyatakan contoh-contoh pusat kecemerlangan di Malaysia

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dari perubatan,bioteknolgi dan pendidikan

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 7 :Kajian fabrik Tingkatan 4

Bab 8: Kajian fabrik Tingkatan 5

Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis serta ciri-ciri fizikal fabrik asli dan buatan

2.menyenaraikan contoh-contoh fabrik asli dan buatan serta fabrik tenunan,fabrik tanpa tenunan dan  fabrik terikat

3.menyatakan tujuan kemasan fabrik serta perbezaan fabrik asli dan fabrik buatan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70%  pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis dan ciri fabric asli dan buatan serta fabrik yang ditenun,tanpa tenun dan terikat dan menyenaraikan tujuan kemasan dilakukan pada fabrik

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 8 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 24 hingga  28
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku dalam soalan berkaitan dengan nilai dan menghuraikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti tindakan yang berikatan dengan nilai dalam soalan struktur

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Peperiksaan Akhir Tahun:
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 9 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 24 hingga 28
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku dalam soalan berkaitan dengan nilai dan menghuraikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti tindakan yang berikatan dengan nilai dalam soalan struktur

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 12 : Belanjawan keluarga
Objektif 1.mengenalpasti maksud belanjawan

2.menyenaraikan kepentingan merancang belanjawan

3.menghuraikan faktor yang mempengaruhi belanjawan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60 % pelajar menyenaraikan tujuan belanjawan dan faktor yang mempengaruhi belanjawan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh  : 10 Oktober 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 24 hingga 28
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku dalam soalan berkaitan dengan nilai dan menghuraikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Bengkel penggunaan kalkulator untuk kelas 5K1,5K2 dan 5K3

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
TajukUtama Peperiksaan Akhir Tahun : ERT Kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

 

 

 

 

 

Advertisements