MINGGU 37 ( 8/09/14-12/09/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 8 September 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Peperiksaan Percubaan:Pendidikan Islam kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.40-10.55
Tema Peperiksaan Percubaan:Pendidikan Moral kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan:Pendidikan Moral kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari     :  Selasa

Tarikh : 9 September 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kenegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Ulangkaji Tema 6 :Cabaran Masa depan
Unit Unit 9: Menangani cabaran Globalisasi

Aktiviti 9A :Cabaran globalisasi serantau dan dunia

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan cabaran globalisasi serantau dan dunia

ii)menerangkan tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia

iii)menjelaskan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kepentingan hubungan serantau

3)mengenalpasti tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan hubungan serantau dan dunia

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 13,14,15 dan 16 Tingkatan 5
Objektif 1.mengenalpasti hak dan akta serta masalah yang dihadapi pengguna

2.menyenaraikan Sumbangan komuniti dan keluarga

3.membezakan kategori belanjawan dan tujuan merancang belanjawan

4.mengenalpasti Kepentingan kerja dalam berpasukan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti masalah dan hak pengguna, kepentingan kerja berpasukan dan  tujuan merancang belanjawan

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 10 September 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan :Kimia kertas 3
Refleksi  CUTI REHAT KHAS

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 10 : Projek jahitan
Objektif 1.mengenalpasti cara mengambil ukuran badan

2.mengenalpasti cara membaca metrik  pada pita ukur

3.menyenaraikan langkah-langkah mengambil ukuran badan dan melukis pola

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI REHAT  KHAS

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 11 September 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan :Sains kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.20-11.30 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan : Sains kertas 2
Masa Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 12 September 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan : ERT kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 10.40-11.40 pagi
Tajuk Utama Bab 10 : Projek jahitan
Objektif 1.mengenalpasti cara melukis pola pakaian
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Peneranga, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis belah dan cara menjahit lengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements