MINGGU 35 ( 25/08/14-29/08/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 25 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 7: Keamanan dan keharmonian
Tajuk Khas Unit 36: Hubungan dijalin kemesraan dinikmati

Nilai 36:Saling menghormati antara negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan pelbagai program ke arah mewujudkan hubungan baik antara negara

3.mengenalpasti kepentingan menjalin hubungan baik antara negara

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan menjalin hubungan baik antara negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 7: Keamanan dan keharmonian
Tajuk Khas Unit 36: Hubungan dijalin kemesraan dinikmati

Nilai 36:Saling menghormati antara negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan pelbagai program ke arah mewujudkan hubungan baik antara negara

3.mengenalpasti kepentingan menjalin hubungan baik antara negara

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan menjalin hubungan baik antara negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 7: Keamanan dan keharmonian
Tajuk Khas Unit 36: Hubungan dijalin kemesraan dinikmati

Nilai 36:Saling menghormati antara negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan pelbagai program ke arah mewujudkan hubungan baik antara negara

3.mengenalpasti kepentingan menjalin hubungan baik antara negara

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan menjalin hubungan baik antara negara

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 26 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 6 : Cabaran Masa Depan
Unit Unit 8 : Menjana Pembangunan Negara

Aktiviti 8B:Ekonomi menjana pembangunan negara

Aktiviti 8C:Faktor sosial menjana pembangunan negara

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan kestabilan politik menjana ke arah negara membangun dan maju

ii)menerangkan faktor ekonomi menjana pembangunan negara

iii)menjelaskan faktor sosial membawa kesejahteraan dan pembangunan negara

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan faktor-faktor sosial menjana pembangunan dan sumbangan untuk menjana pembangunan negara

3)mengenalpasti faktor ekonomi menyumbang ke arah pembangunan negara

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Ulangkaji :Bab 3,4 dan 5 Tingkatan 5
Objektif 1.mengenalpasti organ-organ yang membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrien

2.menyenaraikan enzim-enzim dan fungsi enzim tersebut dalam pencernaan

3.membezakan jenis-jenis makanan mudah dan cara menyimpan makanan mudah di pasaran

4.mengenalpasti jenis makanan yang dibakar dan dipanggang serta menyatakan hasil masakan bagi makanan yang dibakar dan dipanggang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70%  pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis yang dirembes dan fungsinya,menyatakan cara menyimpan makanan mudah dan memberikan hasil masakan bagi makanan yang dipanggang dan dibakar

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :27 Ogos  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji :Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Nilai 1 hingga 36
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan tindakan dikaitkan dengan nilai

3.menghuraikan isi penting yang dikaitkan dengan soalan esei

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti teknik yang betul membuat esei yang berkaitan dengan soalan huraian

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 7,8 dan 9
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis fabrik asli dan buatan serta menyatakan ciri-cirinya

2.menerangkan fungsi-fungsi bagi alatan jahitan yang diberikan

3.menyenaraikan faktor-faktor pemilihan pakaian mengikut bentuk badan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat ciri-ciri fabrik asli dan buatan serta memberikan fungsi alatan jahitan dan menerangkan faktor pemilihan pakaian pada individu mengikut bentuk badan

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  28 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan: Bahasa Malaysia kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan : Bahasa Malaysia kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 29 Ogos  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Percubaan : Sejarah kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 14,15 dan 16
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis sumber serta faktor mempengaruhi pengurusan sumber

2.menyenaraikan perhubungan keluarga dan komuniti serta faktor  mempengaruhi keberkesanan komunikasi

3.menyatakan faktor mempengaruhi pemilihan tempat kediaman

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60 % pelajar dapat mengenalpasti faktor mempengaruhi pemilihan tempat kediaman serta kepentingan keberkesanan komunikasi serta kepentingan pengurusan sumber dengan sistematik

 

 

 

Advertisements