MINGGU 34 ( 18/08/14-22/08/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 18 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.15
Tajuk Utama Bidang 6:Demokrasi
Tajuk Khas Unit 32:Masyarakat bertanggungjawab negara membangun

Nilai 32:Penglibatan diri dalam pembangunan negara

Unit 33:Sikap keterbukaan penyelesaian masalah

Nilai 33:Sikap keterbukaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam membawa kesejahteraan negara

3.mengenalpasti tindakan-tindakan yang menunjukkan nilai dalam soalan yang berkaitan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti, menyenaraikan, mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dalam kemajuan dan keamanan negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 6 : Demokrasi
Tajuk Khas Unit 33:Sikap keterbukaan penyelesaian masalah

Nilai 33:Sikap keterbukaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam membentuk negara aman dan maju

3.mengenalpasti tindakan-tindakan semua pihak dalam membentuk negara yang maju dan sejahtera

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti usaha dan tindakan kerajaan,badan bukan kerajaan dan rakyat dalam membawa ke arah kemajuan negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40
Tajuk Utama Bidang 6:Demokrasi
Tajuk Khas Unit 33:Sikap keterbukaan penyelesaian masalah

Nilai 33:Sikap keterbukaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam membentuk negara aman dan maju

3.mengenalpasti tindakan-tindakan semua pihak dalam membentuk negara yang maju dan sejahtera

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti usaha dan tindakan kerajaan,badan bukan kerajaan dan rakyat dalam membawa ke arah kemajuan negara

 

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 19 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.15
Tema Tema 6: Cabaran masa depan
Unit Unit 8: Menjana pembangunan negara

Aktiviti 8A: Politik menjana pembangunan negara

Hasil Pembelajaran Padaakhir unit ini, pelajardapat :

i)menyenaraikan kestabilan politik menjana ke arah negara membangun dan maju

ii)menerangkan faktor ekonomi menjana pembangunan negara

iii)menjelaskan faktor social membawa kesejahteraan dan pembangunan negara

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada nilai saling membantu dan saling menghormati antara kaum

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum mendirikan sebuah keluarga

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti faktor ekonomi,politik dan social membawa kepada pembangunan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.25-11.25
Tajuk Utama Bab 14: Konsumerisme
Objektif 1.mengenalpasti masalah yang dihadapi pengguna

2.menyenaraikan hak dan akta pengguna

3.membezakan kebaikan dan dan kelemahan iklan

4.mengenalpasti pengaruh iklan kepada pengguna

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi pengguna,hak pengguna dan kesan baik dan buruk iklan dalam masyarakat

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :20 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 7: Keamanan dan keharmonian
Tajuk Khas Unit  34:Persefahaman teras kedamaian

Nilai 34:Hidup bersama secara aman

Unit 35:Bekerjasama tonggak kemakmuran

Nilai 35:Saling membantu dan bekerjasama

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tindakan-tinakan dan usaha kerajaan apabila bekerjasama dalam membentuk negara maju dan aman

3.menghuraikan konsep dan prinsip rukun negara yang boleh dikaitkan dalam membentuk negara berwawasan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti cabaran-cabaran yang dihadapai semua pihak dalam bekerjasama membentuk negara maju dan aman

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 1,2 dan 3
Objektif 1.mengenalpasti fungsi,kesan kekurangan,kesan berlebihan serta sumber bagi setiap nutrien yang dinyatakan

2.menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilhan diet seseorang

3.menyenaraikan sumber-sumber bagi setiap aras dalam piramid makanan

4.menyatakan kegunaan RDA

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat fungsi utama bagi setiap nutrient diberi,menerangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet serta menyatakan sumber dalam aras piramid makanan

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  21 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 7: Keamanan dan keharmonian
Tajuk Khas Unit  34:Persefahaman teras kedamaian

Nilai 34:Hidup bersama secara aman

Unit 35:Bekerjasama tonggak kemakmuran

Nilai 35:Saling membantu dan bekerjasama

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam usahasama semua pihak dalam menbentuk masyarakat berilmu dan negara maju

3.menghuraikan peranan kerajaan dan badan bukan kerajaan serta rakyat dalam membentuk negara maju dan sejahtera

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam mebangunkan negara dan menyediakan masyarakat yang berilmu

 

 

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 15: Tempat kediaman dan teknologi
Objektif 1.mengenalpasti jenis ruang dalam tempat kediaman

2.menyenaraikan contoh dan setiap fungsi bagi setiap jenis ruang tempat kediaman

3.membezakan  susunatur ruang dapur

4.menyenaraikan tujuan kajian pergerakan dan masa

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengelaskan ruang dan memberikan fungsi setiap ruang

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 22 Ogos  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 7: Keamanan dan keharmonian
Tajuk Khas Unit  34:Persefahaman teras kedamaian

Nilai 34:Hidup bersama secara aman

Unit 35:Bekerjasama tonggak kemakmuran

Nilai 35:Saling membantu dan bekerjasama

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam membentuk negara maju dan masyarakat sejahtera

3.menghuraikan konsep dan peranan semua pihak dalam membentuk negara makmur dan merdeka

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti peranan dan usaha semua pihak dalam membentuk negara maju dan aman

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 4, 5 dan 6
Objektif 1.mengenalpasti tujuan memasak dan mengelaskan kaedah memasak haba lembap dan haba kering

2.menyenaraikan faktor mempengaruhi perancangan menu

3.menyatakan prinsip-prinsip kebersihan makanan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60 % pelajar dapat menyatakan faktor mempengaruhi perancangan menu dan mengelaskan kaedah memasak di samping mengenalpasti prinsip kebersihan makanan

 

 

 

Advertisements