MINGGU 33 ( 11/08/14-15/08/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 11 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
TajukUtama Bidang 6:Demokrasi
TajukKhas Unit 31:Kebebasan beragama memupuk keharmonian

Nilai 31:Kebebasan Beragama

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan

3.mengenalpasti

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI REHAT KHAS

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
TajukUtama Bidang 6:Demokrasi
TajukKhas Unit 31:Kebebasan beragama memupuk keharmonian

Nilai 31:Kebebasan Beragama

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang meunjukkan ciri-ciri nilai

3.mengenalpasti keprntingan nilai dalam menjamin kesejahteraan negara

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI REHAT KHAS

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 6:Demokrasi
Tajuk Khas Unit 31:Kebebasan beragama memupuk keharmonian

Nilai 31:Kebebasan Beragama

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang terdapat dalam nilai

3.mengenalpasti kepentingan nilai dipupuk di kalangan masayarakat

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti, menyenaraikan, mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI REHAT KHAS

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 12 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 5: Malaysia negara berdaulat
Unit Unit 7:Mengekalkan kedaulatan negara

Aktiviti  7A:Mengamalkan rukun negara

Aktiviti  7B:Persiapan diri mewarisi negara

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan matlamat rukun negara dan prinsip-prinsip rukun negara

ii)menerangkan sejarah kewujudan rukun negara

iii)menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi mewarisi negara

iv)menerangkan ciri-ciri pewaris negara yang bertanggungjawan

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika prinsip rukun negara tidak diamalkan

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi mewarisi ciri-ciri warganegara yang bertanggungjawab

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara dalam masyarakat

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 12,13 dan 14 Tingkatan 4
Objektif 1.mengenalpasti maksud keluarga dan jenis keluarga

2.menyenaraikan  ciri-ciri yang terdapat dalam peringkat-peringkat dalam hidup berkeluarga

3.membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman

4.mengenalpasti imej kendiri positif dan imej kendiri negatif

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,menyatakan
Nilai Murni Sistematik, peka, teliti dan fokus
Refleksi 70%  pelajar dapat mengenalpasti masalah-masalah dalam peringkat hidup keluarga

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :13 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 6 : Demokrasi
Tajuk Khas Unit  31:Kebebasan beragama memupuk keharmonian

Nilai 31:Kebebasan beragama

Unit 32:Masyarakat bertangungjawab negara membangun

Nilai 32:Penglibatan diri dalam pembangunan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam membangun sesebuah negara

3.menghuraikan tindakan yang menunjukkan nilai yang berkaitan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai membantu ke rah kesejahteraan dan keharmonian negara

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 10:Projek Jahitan
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis jahitan dalam projek pakaian yang bakal disediakan

2.menerangkan cara menjahit lisu pemadan

3.menyenaraikan alatan jahitan yang boleh digunakan dalam membuat projek pakaian

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti proses-prose jahitan untuk diaplikasi dalam projek pakaian

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  14 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 6 : Demokrasi
Tajuk Khas Unit  31:Kebebasan beragama memupuk keharmonian

Nilai 31:Kebebasan beragama

Unit 32:Masyarakat bertangungjawab negara membangun

Nilai 32:Penglibatan diri dalam pembangunan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam membangun sesebuah negara

3.menghuraikan tindakan yang menunjukkan nilai yang berkaitan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai membantu ke arah kesejahteraan dan keharmonian negara

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 10:  Wardrobe

Bab 11: :Label jagaan tekstil antarabangsa

Objektif 1.mengenalpasti kepelbagaian jenis-jenis pakaian yang disimpan di dalam wardrobe

2.menyenaraikan jenis-jenis label jagaan tekstil pakaian

3.menyenaraika aksesori yang sesuai dipakai mengikut bentuk badan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat menyenaraikan pakaian-pakaian dikelaskan mengikut fungsi dan mengenalpasti label jagaan tekstil yang asas

 

Hari     : Jumaat

Tarikh  : 15 Ogos  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 6 : Demokrasi
Tajuk Khas Unit  31:Kebebasan beragama memupuk keharmonian

Nilai 31:Kebebasan beragama

Unit 32:Masyarakat bertangungjawab negara membangun

Nilai 32:Penglibatan diri dalam pembangunan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dalam membangun sesebuah negara

3.menghuraikan tindakan yang menunjukkan nilai yang berkaitan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai membantu ke arah kesejahteraan dan keharmonian negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 13,14,15 dan 16
Objektif 1.mengenalpasti struktur keluarga dan masalah dalam kitaran hidup berkeluarga serta peranan ahli keluarga

2.menyenaraikan faktor mempengaruhi pengurusan sumber keluarga

3.menyatakan jenis-jenis dan bentuk komunikasi serta halangan dalam berkomunikasi

4.menghuraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman serta pengaruhi alatan teknologi dalam pengurusan tempat kediaman

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti faktor mempengaruhi peranan ahli keluarga ,pengurusan sumber keluarga dan pemilihan tempat kediaman

 

 

Advertisements