MINGGU 32 ( 04/08/14-08/08/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 4 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 6: Demokrasi
Tajuk Khas Unit 29 : Undang-undang menjamin keamanan sejagat

Nilai 29:Mematuhi peraturan dan undang-undang

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan undang-undang dan bentuk-bentuk hukuman yang disabitkan kesalahan bagi rakyat yang berslah melanggar undang-undang

3.mengenalpasti kepentingan melaksanakan undang-undang dan hukuman dikenakan bagi memastikan negra bebas dari pelbagai jenayah

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dan peranan semua pihak bagi membenteras jenayah

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 6 : Demokrasi
Tajuk Khas Unit 29:Undang-undang menjamin keamanan sejagat

Nilai 29:Mematuhi peraturan dan undang-undang

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan undang-undang dan bentuk-bentuk hukuman yang disabitkan kesalahan bagi rakyat yang berslah melanggar undang-undang

3.mengenalpasti kepentingan melaksanakan undang-undang dan hukuman dikenakan bagi memastikan negra bebas dari pelbagai jenayah

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dan peranan semua pihak bagi membenteras jenayah

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 6 : Demokrasi
Tajuk Khas Unit 29 :Undang-undang menjamin keamanan sejagat

Nilai 29 :Mematuhi peraturan dan undang-undang

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan undang-undang dan bentuk-bentuk hukuman yang disabitkan kesalahan bagi rakyat yang berslah melanggar undang-undang

3.mengenalpasti kepentingan melaksanakan undang-undang dan hukuman dikenakan bagi memastikan negra bebas dari pelbagai jenayah

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dan peranan semua pihak bagi membenteras jenayah

 

 

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 5 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25 pagi
Tema Tema 5 : Malaysia Negara Berdaulat
Unit Unit  7 : Mengekalkan Kedaulatan negara
Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan usaha-usaha untuk memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara

ii)menerangkan konsep negara berdaulat

iii)menjelaskan faktor yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran negara

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan peranan pemerintah,masyarakat dan individu dalam mengekalkan kedaulatan negara

3)mengenalpasti makna yang tersirat dalam lirik lagu SEJAHTERA MALAYSIA

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti peranan setiap pihak dalam merencana halatuju ke arah kemakmuran dan kesejahteraan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 5, 6 dan 7 dalam Tingkatan 4
Objektif 1.mengenalpasti faktor yang mempengaruhi perancangan menu

2.menyenaraikan dan menghuraikan prinsip kebersihan makanan

3.membezakan ciri-ciri gentian asli dan buatan

4.mengenalpasti contoh-contoh fabrik asli dan fabrik buatan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti faktor yang mempengaruhi perancangan menu,menghuraikan prinsip kebersihan makanan serta mengenalpasti contoh fabrik dengan menyatakan ciri-ciri fizikalnya sekali

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 6 Ogos  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 6:Demokrasi
Tajuk Khas Unit  30: Media massa penyalur idea

Nilai 30: Kebebasan bersuara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan cara yang betul semasa menggunakan media massa sebagai saluran menyumbangkan idea dan cadangan

3.menghuraikan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti, menyenaraikan, mengelaskan
Nilai Murni Sistematik, peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kesalahan dan hukuman dikenakan jika melanggar undang-undang berkaitan terlalu bebas memebrikan pendapat di dalam media

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 4 : Prinsip memasak
Objektif 1.mengenalpasti tujuan-tujuan memasak

2.menerangkan hasil masakan mengikut kaedah memasak haba lembap dan haba kering

3.menyenaraikan alatan-alatan teknologi yang digunakan yang membantu semasa kita memasak

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti tujuan kita memasak dan menyatakan hasil masakan yang dimasak cara haba lembap dan kering serta menyenaraikan alatan elektrik membantu memasak

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  7 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.15
Tajuk Utama Bidang 6:Demokrasi
Tajuk Khas Unit  30: Media massa penyalur idea

Nilai 30: Kebebasan bersuara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan cara yang betul semasa menggunakan media massa sebagai saluran menyumbangkan idea dan cadangan

3.menghuraikan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti, menyenaraikan, mengelaskan
Nilai Murni Sistematik, peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
TajukUtama Ulangkaji Bab 8,9 dan 10 Tingkatan 4
Objektif 1.mengenalpasti peralatan jahitan yang digunakan semasa menjahit serta menyatakan cara memilih dan menjaganya

2.menyenaraikan prinsip pemilihan pakaian mengikut bentuk badan

3.menyenaraikan jenis-jenis jahitan dan menyatakan fungsi jahitan pada pakaian

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti nama jenis jahitan,menyatakan prinsip pemilihan pakaian dan nama alatan jahitan dengan cara menjaga alatan tersebut

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 8 Ogos 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 6:Demokrasi
Tajuk Khas Unit  30: Media massa penyalur idea

Nilai 30: Kebebasan bersuara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan cara yang betul semasa menggunakan media massa sebagai saluran menyumbangkan idea dan cadangan

3.menghuraikan bentuk hukuman berat jika melakukan kesalahan yang berat

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti, menyenaraikan, mengelaskan
Nilai Murni Sistematik, peka,teliti dan fokus
Refleksi TERLIBAT DALAM CERAMAH MENJAWAB KERTAS MATEMATIK

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 10 : Proses Jahitan
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis kelepet dan kelim

2.menyenaraikan cara kemasan lengan dan langkah-langkah menjahit lengan

3.menyatakan funsgi zip dan jenis-jenis zip

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti cara atau langkah-langkah menjahit lengan

 

 

 

Advertisements