RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5

SMK SERIAN 2014

Minggu/Tarikh Tema/ Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Minggu 1-2

 

2 –  11 Januari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 3 – 4

 

 

 

18 Januari – Maulidur Rasul

 

 

 1. PENCAPAIAN KENDIRI

 

 1. Pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara
 • Konsep pendidikan sepanjang hayat
 • Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
 • Kepentingan pendidikan sepanjang hayat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Perikemanusiaan kearah kesejahteraan negara
 • Empati
 • Menghargai nyawa
 • Menjaga maruah
 • Cinta akan keamanan

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menerangkan konsep Pendidikan Sepanjang Hayat untuk pembangunan Negara
 • Menjelaskan ciri-ciri Pendidikan Sepanjang Hayat
 • Menghuraikan kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat untuk pembangunan Negara

Kemahiran Sivik

 • Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan Negara
 • Bertindak rasional dalam pelbagai situasi

Nilai Sivik

 • Menghargai kepentingan ilmu

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menerangkan konsep perikemanusiaan
 • Menghuraikan isu-isu kemanusiaan
 • Menjelaskan kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan kepada masyarakat

Kemahiran Sivik

 • Mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan
 • Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyayang

Nilai Sivik

 • Menghargai kesejahteraan negara
 

 

 • Menghasilkan peta minda tentang konsep dan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
 • Mengadakan sumbang saran langkah-langkah untuk memupuk pembelajaran sepanjang hayat
 • kemahiran pengurusan masa
 • kemahiran berfikir
 • kemahiran membaca
 • kemahiran penggunaan ICT
 • pembelajaran kendiri
 • Mengadakan forum bertajuk “Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat”
 • Mengumpul keratan akhbar/majalah/ bahan-bahan internet tentang penerokaan ilmu dalam pelbagai bidang oleh individu yang berjaya (contoh: peladang/ usahawan/pemuzik/jurutera)

 

 

 

 • Melakonkan situasi empati berdasarkan kad-kad situasi seperti mangsa kebakaran, banjir dan gempa bumi
 • Mengadakan sumbang saran mengenai isu-isu kemanusiaan yang terdapat dalam klip video, poster dan keratan akhbar
 • Membuat lawatan ke pusat penempatan mangsa bencana dan memberi sumbangan kepada mereka
 • Mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan tentang masalah remaja berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan (contoh: penderaan dan pembuangan bayi)

 

Minggu  5

 

 (cuti Tahun Baru Cina)

 

PENERANGAN & PERMULAAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT T5
Minggu 8 – 10

 

 

 

 

 1. HUBUNGAN KEKELUARGAAN
 2. Persiapan membina keluarga kearah pembentukan masyarakat mapan
 • Restu ibubapa/penjaga
 • Kesihatan fizikal dan mental
 • Ilmu keibubapaan
 • Kewangan yang stabil
 • Peraturan perkahwinan mengikut undang-undang negara

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menerangkan persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mapan
 • Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang negara
 • Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan yang baik
 • Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang

Kemahiran Sivik

 • Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga yang cekap
 • Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental untuk membina keluarga bahagia

Nilai Sivik

 • Bertanggungjawab terhadap keluarga
 • Menghargai restu ibu bapa / penjaga

 

 

 

 • Mengadakan perbahasan bertajuk “Restu Ibu bapa Penting Dalam Membina Keluarga Bahagia”
 • Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan sesebuah keluarga bahagia
 • Mengumpul maklumat tentang institusi yang berkaitan dengan perkahwinan/ kekeluargaan
 • Mengadakan ceramah tentang “Membina Keluarga Yang Cemerlang”
 • Mengadakan pelbagai aktiviti lakonan/ perbincangan/main peranan dengan mengaplikasikan ilmu keibubapaan bagi mengatasi konflik keluarga

 

Minggu 11 – 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HIDUP BERMASYARAKAT

 

 1. Sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan
 • Individu
 • Agensi kerajaan
 • Badan bukan
 • kerajaan (NGO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Mengenal pasti agensi kerajaan dan NGO yang berkhidmat kepada masyarakat
 • Menerangkan kepentingan penglibatan aktif individu dalam aktiviti kemasyarakatan
 • Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh diberikan oleh individu dalam aktiviti kemasyarakatan
 • Memberi cadangan dan teguran yang membina kepada agensi kerajaan dalam pembangunan masyarakat
 • Mewujudkan perkongsian pintar dengan pelbagai agensi kerajaan dan NGO dalam aktiviti kemasyarakatan kepada golongan yang memerlukan

Kemahiran Sivik

 • Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan melalui agensi-agensi kerajaan dan NGO

Nilai Sivik

 • Gembira dapat memberi sumbangan kepada anggota masyarakat yang memerlukan
 • Bersedia memberi sumbangan kemasyarakatan pada setiap masa

 

 

 

 • Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang peranan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan
 • Menyediakan kertas cadangan untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan seperti membantu mangsa bencana alam, gotong-royong dan menjaga keselamatan awam
 • Melawat dan memberi khidmat masyarakat kepada rumah kebajikan seperti Rumah Orang Tua/Orang Kurang Upaya/Anak Yatim
 • Merancang dan mencadangkan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang boleh dijalankan bersama agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan
 • Mengutus surat kepada agensi kerajaan bagi penambahbaikan mutu perkhidmatan kepada masyarakat
 • Menjemput wakil agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan untuk memberi ceramah tentang “Keperluan Sumbangan Golongan Remaja dalam Pembangunan Khidmat Masyarakat”
 • Mendokumentasikan aktiviti kemasyarakatan(foto/keratan akhbar)

 

Minggu 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

24/3/14-30/03/14

Minggu 14 -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

 

 1. Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia
 • Individu
 • Agensi kerajaan
 • Badan bukan kerajaan(NGO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menyenaraikan agensi kerajaan dan NGO yang terlibat dalam pengekalan warisan budaya Malaysia
 • Menghuraikan sumbangan individu, agensi kerajaan dan NGO terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia
 • Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia

Kemahiran Sivik

 • Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak

Nilai Sivik

 • Bangga dengan keunikan warisan budaya Malaysia
 • Mengaprisiasi sumbangan pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia.
 

 

 

 • Menghasilkan brosur berkaitan aktiviti pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia
 • Meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas/sekolah
 • Program 10 minit di perhimpunan sekolah bertemakan “Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia”(contoh: seni mempertahankan diri, pakaian tradisional, nyanyian, tarian)
 • Mengadakan forum bagi membincangkan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia
 • Mencipta cogan kata yang bertemakan “Pengekalan Warisan Budaya Malaysia”

 

 

 

 

Minggu 16 – 17

 

 

 

 

 

 1. Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara
 • Duta kecil
 • Media cetak
 • Media elektronik

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan luar Negara
 • Menjelaskan peranan duta kecil dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia

Kemahiran Sivik

 • Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik
 • Memberi sokongan terhadap usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia

Nilai Sivik

 • Menghargai segala usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia
 

 • Mengadakan pameran untuk  mempromosikan warisan budaya Malaysia
 • Menghasilkan bulletin / poster warisan budaya Malaysia
 • Membina laman web berkaitan budaya Malaysia
 • Menrumuskan tayangan video tentang warisan budaya Malaysia
 • Menghantar e-mel / surat kepada rakan di dalam atau luar Negara untuk memperkenalkan warisan budaya Malaysia
 • Main peranan sebagai duta kecil bagi  mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada kaum lain / pelancong
 • Mengundang individu yang mempunyai kemahiran tentang warisan budaya Malaysia (contoh : batik, tembikar, kraftangan, bahasa beradat, dondang sayang, “kollam”, tanglong)
Minggu 18 – 19 PEMBENTANGAN & PENGHANTARAN FOLIO PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
Minggu 20 – 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 
Minggu 23 – 24 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25 Mei – 9 Jun)
Minggu 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 26

Karnival Sukan

 

 

Minggu 27 -29

 

 

 1. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

 

 1. Mengekalkan kedaulatan negara
 • Rukun Negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Melengkapkan diri untuk mewarisi negara
 • Jati Diri
 • Ilmu
 • Kemahiran
 • Kerohanian
 • Nilai murni

 

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menghuraikan konsep Negara berdaulat
 • Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam mengekalkan kedaulatan negara

Kemahiran Sivik

 • Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
 • Melibatkan diri dalam usaha untuk memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara

Nilai Sivik

 • Bersyukur dengan kemakmuran dan kesejahteraan Negara
 • Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada negara

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang bertanggungjawab untuk menjadi pewaris Negara
 • Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi mewarisi negara

Kemahiran Sivik

 • Mengamalkan ciri-ciri pewaris Negara yang bertanggungjawab

Nilai Sivik

 • Menghayati kesedaran sivik dan kewarganegaraan untuk melengkapkan diri sebagai warganegara yang sempurna

 

 

 

 • Menemuramah anggota keluarga atau warga sekolah tentang prinsip Rukun Negara
 • Mencipta dan mendeklamasikan puisi yang bertemakan “Malaysia Negara Berdaulat”
 • Berbincang tentang kepentingan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
 • Mengadakan aktiviti mencari maklumat tentang amalan prinsip-prinsip Rukun Negara oleh warganegara yang bertanggungjawab
 • Menunjukkan cara-cara / usaha-usaha memelihara dan mengekalkan kedaulatan Negara dengan menggunakan kaedah Theory of Constraints (TOC)
 • Mengadakan pertandingan  nyanyian lagu-lagu patriotik

 

 

 

 

 

 • Mengadakan pidato bertajuk “Warganegara Malaysia Yang Unggul”
 • Melengkapkan borang pengurusan grafik tentang ciri-ciri pewaris Negara
 • Menghasilkan buku skrap tentang amalan nilai-nilai murni warganegara Malaysia
 • Mencari maklumat melalui internet tentang pelbagai kemahiran yang diperlukan sebagai seorang pewaris Negara dan melaporkan dalam kelas
Minggu 30 -31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 32 – 33

 

Cuti Hari Raya

31

 

Minggu 34 -35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CABARAN MASA DEPAN

 

 1. Menjana pembangunan Negara
 • Politik
 • Ekonomi
 • Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Menangani cabaran globalisasi
 • Hubungan serantau dan dunia
 • Saingan serantau dan dunia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mengekalkan dan meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap Negara
 • Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menerangkan faktor-faktor yang boleh menjana pembangunan Negara
 • Menyenaraikan cabaran warganegara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial
 • Memberi sumbangan untuk menjana pembangunan Negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial

Kemahiran Sivik

 • Bertindak proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan Negara
 • Cekal menghadapi cabaran dalam menjana pembangunan negara

Nilai Sivik

 • Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana pembangunan negara

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Menjelaskan konsep globalisasi
 • Menyatakan cabaran globalisasi serantau dan dunia
 • Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran globalisasi
 • Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi

Kemahiran Sivik

 • Mengambil tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia
 • Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan serantau dan dunia

Nilai Sivik

 • Cinta dan sanggup berkorban untuk Negara

 

 

 

Pengetahuan Sivik

 • Memberikan contoh-contoh pusat kecemerlangan di Malaysia
 • Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan status Negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

Kemahiran Sivik

 • Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap Negara
 • Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara dalam mengekalkan imej baik Negara di mata dunia

Nilai Sivik

 • Bekerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

 

 

 

 

 • Berbincang tentang faktor-faktor yang menjana pembangunan Negara
 • Menghasilkan folio tentang individu-individu yang berjaya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial
 • Perbahasan ala parlimen yang bertemakan “Cabaran Masa Depan Dalam Pembangunan Negara”
 • Melakar dan mempersembahkan ilustrasi reka cipta barangan buatan Malaysia untuk masa depan
 • Menyediakan kertas cadangan tentang peranan dan tanggungjawab remaja dalam menjana pembangunan negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Syarahan bertajuk “Malaysia dan Cabaran Masa Depan”
 • Mengadakan kuiz / teka silang kata mengenai cabaran globalisasi
 • Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tantang isu-isu serantau / dunia dan mempamerkan dalam kelas
 • Menghasilkan artikel untuk akhbar tempatan tentang isu serantau dan dunia
 • Main peranan sebagai wakil Negara yang memberi ucapan menyatakan pendirian Malaysia tentang isu-isu antarabangsa di Persidangan Pertubuhan Bngsa-bangsa Bersatu

 

 

 

 

 

 

 • Menyediakan esei bertajuk “Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang”
 • Mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat / tempat / institusi kecemerlangan Negara
 • Menghasilkan “Fail Tegak” yang mengandungi maklumat berkaitan pusat kecemerlangan dalam pelbagai bidang di Malaysia
 • Menghasilkan iklan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang
PERCUBAAN Minggu 36 dan Minggu 37

*perubahan tertakluk kepada takwim dan keperluan semasa

Advertisements