MINGGU 8 ( 17/02/14-22/02/14 )

Hari : Isnin

Tarikh : 17 Februari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit  11:Pertimbangan rasional,penyelesaian terbaik

Nilai 11:Rasional

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap rasional dalam menyelesaikan masalah

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai agar pelajar tidak mengalami masalah kemurungan dan tekanan akibat menghadapi masalah dalam pelajaran dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti punca masalah ,beserta bukti yang menunjukkan masalah itu wujud dan menyenaraikan cara menyelesaikan masalah

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit  11:Pertimbangan rasional,penyelesaian terbaik

Nilai 11:Rasional

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap rasional dalam menyelesaikan masalah

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai agar pelajar tidak mengalami masalah kemurungan dan tekanan akibat menghadapi masalah dalam pelajaran dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti punca masalah ,beserta bukti yang menunjukkan masalah itu wujud dan menyenaraikan cara menyelesaikan masalah

 

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit  11:Pertimbangan rasional,penyelesaian terbaik

Nilai 11:Rasional

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap rasional dalam menyelesaikan masalah

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai agar pelajar tidak mengalami masalah kemurungan dan tekanan akibat menghadapi masalah dalam pelajaran dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti punca masalah ,beserta bukti yang menunjukkan masalah itu wujud dan menyenaraikan cara menyelesaikan masalah

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 18 Februari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 1: Pencapaian kendiri
Unit Unit 2:Perikemanusiaan ke arah kesejahteraan negara

Aktiviti 2A: Empati dan kemanusiaan

Aktiviti 2B:Menghargai nyawa demi kemanusiaan

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan perlakuan-perlakuan yang menunjukkan sikap prihatin

ii)mengenalpasti simpati membawa kesejahteraan

iii)menjelaskan kepentingan menghargai nyawa dalam kesejahteraan manusia

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep saling membantu dalam masyarakat membawa kehidupan yang harmoni

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada nilai saling membantu dan saling menghormati antara kaum

3)mengenalpasti tindakan-tindakan kerajaan dalam membawa keharmonian masyarakat yang pelbagai kaum supaya wujud empati dikalangan rakyat

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat memberikan kepentingan menghargai nyawa dan menerangkan konsep membantu sesame insan

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 7: Kajian Fabrik
Objektif 1.mengenalpasti proses pembinaan dan terjadinya fabrik

2.menyenaraikan tiga cara fabrik dibina iaitu ditenun,tanpa tenun dan dikait

3.menyenaraikan jenis-jenis tenunan yang dilakukan terhadap benang untuk menghasilkan fabrik

4.mengenalpasti fabrik yang dihasil tanpa tenun dan fabrik yang dikait

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti cara pembinaan fabric iaitu ditenun,tanpa tenun dan dikait

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 19 Februari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit  12:Duduk sama rendah berdiri sama tinggi

Nilai 12 :Kesederhanaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kesederhanaan

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan supaya tidak berlakunya penindasan dan penganiayaan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti punca pergolakan dan perpecahan dalam masyarakat jika nilai kesederhanaan dibuang dan sikap tamak menghancurkan keamanan sejagat

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 7: Kajian fabrik

( gentian sintetik dan gentian selulosa terjana semula )

Objektif 1.mengenalpasti fabrik yang dihasilkan melalui proses pemintalan basah,kering dan cair membentuk fabric yang dibuat manusia

2.membezakan bahan-bahan yang digunakan dalam fabrik gentian selulosa terjana semula dan gentian sintetik

3.menyenaraikan jenis-jenis fabrik yang dalam kelas gentian selulosa terjana semula dan gentian sintetik

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti fabrik yang tergolong dalam gentian selulosa terjana semula dan gentian sintetik

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 20 Februari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit  12:Duduk sama rendah berdiri sama tinggi

Nilai 12 :Kesederhanaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kesederhanaan

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan supaya tidak berlakunya penindasan dan penganiayaan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti punca pergolakan dan perpecahan dalam masyarakat jika nilai kesederhanaan dibuang dan sikap tamak menghancurkan keamanan sejagat

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 7 : Kajian fabrik ( Kemasan pada fabrik )

Bab 11: Label jagaan tekstil antarabangsa

Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis kemasan yang dilakukan ke atas fabrik selesai ia ditenun,tanpa tenun atau dikait

2.menyenaraikan label-label jagaan tekstil yang terdapat pada pakaian domestik

3.membezakan setiap label jagaan tekstil dan mengetahui maksud label pada pakaian untuk memastikan cara penyelengaraan terhadap fabrik pakaian

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti maksud kemasan dan jenis-jenis kemasan yang diberi supaya pakaian lebih selesa dipakai,untuk tujuan tertentu dan diuruskan serta melakar label yang terdapat pada pakaian domestik

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 21 Februari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit  12:Duduk sama rendah berdiri sama tinggi

Nilai 12 :Kesederhanaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kesederhanaan

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan supaya tidak berlakunya penindasan dan penganiayaan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti punca pergolakan dan perpecahan dalam masyarakat jika nilai kesederhanaan dibuang dan sikap tamak menghancurkan keamanan sejagat

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama UJIAN MINDA

Bab 1 : Makanan dan pemakanan

Bab 2 : Diet

Objektif 1.mengenalpasti maksud diet seimbang,piramid makanan, makanan dan pemakanan

2.menyenaraikan fungsi-fungsi nutrien yang disenaraikan

3.menyatakan kesan kekurangan dan sumber bagi nutrient yang diberikan

4.melakar dan menyenaraikan aras pada piramid makanan serta memberikan sumber dalam setiap aras

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti  aras dalam pyramid makanan dan memberikan sumber-sumber dalam setiap aras.50 % pelajar dapat memberikan maksud diet seimbang,piramid makanan,makanan dan pemakanan

 

Hari     : Sabtu

Tarikh : 22 Februari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 1: Pencapaian kendiri
Unit Unit 2:Perikemanusiaan ke arah kesejahteraan negara

Aktiviti 2C: Menjaga maruah demi kemanusiaan

Aktiviti 2D:Cinta akan keamanan

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan perlakuan-perlakuan yang kejam dalam pergolakan yang berlaku di Palestin

ii)mengenalpasti sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh kerajaan dan badanbukan kerajaan dalam membantu mangsa-mangsa bencana alam

iii)menjelaskan peranan-peranan negara-negara maju dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan peristiwa yang membawa pergolakan yang berlaku di Palestin

2)menghuraikan kesan-kesan buruk yang berlaku pada masyarakat dan negara amnya jika tiadanya sifat insan mulia dalam sebuah masyarakat

3)mengenalpasti tindakan dan usaha kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam melaksanakan kempen sayangi nyawa manusia dan kempen cintai keamanan dunia

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat memberikan kepentingan menghargai nyawa dan menerangkan konsep belas ihsan dalam masyarakat membawa kesejahteraan negara dan kemakmuran di kalangan rakyat

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 1: Makanan dan pemakanan

Bab 2: Diet (Ulangkaji Tingkatan 4 )

Bab 3 : Proses Pencernaan dan penyerapan

Objektif 1.mengenalpasti organ-organ yang membantu dalam pencernaan di mulut ,perut,luar usus kecil dan dalam usus kecil

2.memberikan maksud makanan,pemakanan,diet seimbang,piramid makanan dan RDA

3.menyenaraikan sumber-sumber makanan dalam setiap aras dalam piramid makanan

4.mengenalpasti fungsi-fungsi enzim dalam setiap organ pencernaan

5.menyenaraikan nutrient yang diserap di kapilari darah dan lakteal

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti maksud diet seimbang,makanan,pemakanan,piramid makanan dan fungsi enzim bagi pemecahan protein,karbohidrat dan lemak

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements