MINGGU 30 ( 21/07/14-25/07/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh :  21 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tajuk Utama Bidang 5: Hak Asasi
Tajuk Khas Unit 26: Undang-undang melindungi kebajikan pekerja

Nilai 26:Melindungi hak pekerja

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap nilai

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.25-9.55
Tajuk Utama Bidang 5 : Hak Asasi
Tajuk Khas Unit 26: Undang-undang melindungi pekerja

Nilai 24:Melindungi hak pekerja

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan negatif terhadap pertumbuhan kanak-kanak jika didera

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 11.25-11.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 5: Hak Asasi
Tajuk Khas Unit 26 : Undang-undang melindungi hak pekerja

Nilai 26: Melindungi hak pekerja

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap nilai

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 22 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tema Tema 5: Malaysia negara berdaulat
Unit Unit 7: Mengekalkan kedaulatan negara
Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan prinsip rukun negara

ii)mengenalpasti asas-asas melaksanakan rukun negara dalam pentadbiran

iii)menjelaskan kepentingan menjunjung dasar dan program negara membentuk negara bersatu padu dan harmoni

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika rukun negara tidak diamalkan antara kaum

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum mendirikan sebuah keluarga

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat memberikan kepentingan rukun negara dalam pentadbiran negara

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.25-11.25
Tajuk Utama Ulangkaji

Bab 3 ( Ting.4): Pemilihan dan penyimpanan makanan

Bab 4: (Ting 4 ) : Prinsip memasak

Objektif 1.mengenalpasti konsep pemilihan makanan segar dan kering

2.menyenaraikan contoh-contoh hasil masakan dari haba lembap dan haba kering

3.membezakan kebaikan dan kelemahan makanan kering dan segar

4.mengenalpasti cara menyimpan makanan mudah,makan segar dan makanan kering

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Perjumpaan dengan PK1 dan Ketua Bidang

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :23 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.05-9.05 pagi
Tajuk Utama Bidang 5: Hak asasi
Tajuk Khas Unit  27:Golongan kurang berupaya asset negara

Nilai 27:Menghormati golongan kurang berupaya

Unit 28:Hak pengguna dilindungi bersama

Nilai 28:Melindungi hak pengguna

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara menghormati golongan kurang berupaya

3.mengelaskan kepentingan menguatkuasakan undang-undangbagi melindungi hak pengguna yang ditindas oleh pengeluar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai melindungi hak pengguna dan menyatakan peluang yang diberi kepada golongan kurang berupaya dalam kehidupan yang baik

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.25-11.55 pagi
Tajuk Utama Bab 6 : Sanitasi makanan
Objektif 1.mengenalpasti punca-punca yang menyebabkan pencemaran

2.mengenalpasti maksud sanitasi makanan

3.menyenaraikan prinsip-prinsip kebersihan makanan

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan maksud sanitasi makanan dan menerangkan prinsip kebersihan makanan

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  24 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.05-9.05pagi
Tajuk Utama Bidang 5: Hak asasi manusia
Tajuk Khas Unit  27:Golongan kurang berupaya asset negara

Nilai 27:Menghormati golongan kurang berupaya

Unit 28:Hak pengguna dilindungi bersama

Nilai 28:Melindungi hak pengguna

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara menghormati golongan kurang berupaya

3.mengelaskan kepentingan menguatkuasakan undang-undangbagi melindungi hak pengguna yang ditindas oleh pengeluar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai melindungi hak pengguna dan menyatakan peluang yang diberi kepada golongan kurang berupaya dalam kehidupan yang baik

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 9.55-10.55
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 7 : Kajian fabrik  Tingkatan 5 ( Kemasan pada fabrik )

Ulangkaji Bab 11: Label jagaan tekstil antarabangsa

Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis kemasan yang dilakukan ke atas fabric selesai iadi tenun,tanpa tenun atau  tenun kait

2.menyenaraikan label-label jagaan tekstil yang terdapat pada pakaian domestik

3.membezakan setiap label jagaan tekstil dan mengetahui maksud label pada pakaian untuk memastikan cara penyelengaraan terhadap fabrik pakaian

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis label jagaan tekstil dan jenis-jenis kemasan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 25 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.05-9.05 pagi
Tajuk Khas Unit  27:Golongan kurang berupaya asset negara

Nilai 27:Menghormati golongan kurang berupaya

Unit 28:Hak pengguna dilindungi bersama

Nilai 28:Melindungi hak pengguna

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara menghormati golongan kurang berupaya

3.mengelaskan kepentingan menguatkuasakan undang-undang bagi melindungi hak pengguna yang ditindas oleh pengeluar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai melindungi hak pengguna dan menyatakan peluang yang diberi kepada golongan kurang berupaya dalam kehidupan yang baik

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 7 : Prinsip memasak
Objektif 1.mengenalpasti tujuan memasak dan jenis-jenis kaedah memasak

2.menyenaraikan  ciri-ciri hasil masakan dari kaedah memasak haba lembap dan haba kering

3.menyatakan cara menjaga alatan teknologi dan jenis-jenisnya

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60 % pelajar dapat mengenalpasti kaedah memasak haba lembap dan haba kering serta ciri-ciri hasil masakan bagi makanan yang dimasak dengan haba lembap dan haba kering

 

 

 

Advertisements