MINGGU 3 ( 13/1/14-17/01/14 )

Hari : Isnin

Tarikh : 13 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit 3: Maruah dijaga diri terpelihara

Nilai 3: Harga diri

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang menunjukkan perlakuan yang sopan

3.menghuraikan kesan buruk jika maruah diri tidak dijaga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90 % pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk yang membawa kemusnahan maruah diri

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit 3: Maruah dijaga diri terpelihara

Nilai 3: Harga diri

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang menunjukkan perlakuan yang sopan

3.menghuraikan kesan buruk jika maruah diri tidak dijaga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90 % pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk yang menyebabkan kesejahteraan dalam keluarga tercemar

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit 3: Maruah dijaga diri terpelihara

Nilai 3: Harga diri

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang menunjukkan perlakuan yang sopan

3.menghuraikan kesan buruk jika maruah diri tidak dijaga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90 % pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk yang menyebabkan trauma dan masalah psikologi dalam kehidupan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 14 Januari 2014

CUTI  MAULIDUR  RASUL

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 15 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 4:Perancangan teliti menjamin kejayaan

Nilai 4: Bertanggungjawab

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan contoh perlakuan nilai

3.mengenalpasti manusia harus merancang kerjaya,perbelanjaan dan kehidupan berkeluarga untuk mencapai matlamat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kehidupan akan lebih sejahtera,bahagia dan berjaya jika melakukan perancangan dengan sempurna

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 1:makanan dan pemakanan

( Jenis-jenis nutrien : protein.karbohidrat dan lemak)

Objektif 1.mengenalpasti maksud makanan dan pemakanan

2.menyenaraikan jenis-jenis nutrient dan fungsinya secara am

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan focus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti protein dan karbohidrat penting dalam menjalankan fungsi tubuh

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 16 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 4:Perancangan teliti menjamin kejayaan

Nilai 4: Bertanggungjawab

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan contoh perlakuan nilai

3.mengenalpasti manusia harus merancang kerjaya,perbelanjaan dan kehidupan berkeluarga untuk mencapai matlamat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kehidupan akan lebih sejahtera,bahagia dan berjaya jika melakukan perancangan dengan sempurna

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 3: Pencernaan dan penyerapan

(Organ-organ dalam sistem pencernaan)

Objektif 1.mengenalpasti organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan

2.menghuraikan proses pencernaan mekanikal dan pencernaan kimia

3.menyenraikan maksud enzimdan rembesan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menghuraikan,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti organ-organ dalam pencernaan dan penyerapan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 17 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 4:Perancangan teliti menjamin kejayaan

Nilai 4: Bertanggungjawab

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan contoh perlakuan nilai

3.mengenalpasti manusia harus merancang kerjaya,perbelanjaan dan kehidupan berkeluarga untuk mencapai matlamat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti perancangan mengikut sistem yang teratur akan membantu dalam mencapai kerjaya,perbelanjaan dan kehidupan berkeluarga

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 1:makanan dan pemakanan

( Nutrien: Karbohidrat dan lemak)

Objektif 1.mengenalpasti jenis karbohidrat dan lemak

2.menyenaraikan jenis-jenis nutrien dan fungsinya secara am

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti jenis karbohidrat dan lemak

 

 

 

 

Advertisements