MINGGU 29 ( 14/07/14-18/07/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 14 Julai  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tajuk Utama Bidang 5: Hak asasi
Tajuk Khas Unit 24: Melindungi kanak-kanak tanggungjawab bersama

Nilai 24:Melindungi hak kanak-kanak

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan peranan kerajaan,badan bukan kerajaan dan individu cara melindungi kanak-kanak

3.mengenalpasti langkah dan cara melindungi kanak-kanak daripada penderaan fizikal dan mental

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti cara melindungi kanak-kanak dan kepentingan melidungi kanak-kanak daripada mangsa deraan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.25-10.25
Tajuk Utama Bidang 5 : Hak asasi
Tajuk Khas Unit 24: Melindungi kanak-kanak tanggungjawab bersama

Nilai 24:Melindungi hak kanak-kanak

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan peranan kerajaan,badan bukan kerajaan dan individu cara melindungi kanak-kanak

3.mengenalpasti langkah dan cara melindungi kanak-kanak daripada penderaan fizikal dan mental

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti cara melindungi kanak-kanak dan kepentingan melindungi kanak-kanak daripada mangsa deraan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 11.25-11.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 5 : Hak asasi
Tajuk Khas Unit 24 :Melindungi kanak-kanak tangungjawab bersama

Nilai 24 :Melindungi hak kanak-kanak

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan peranan kerajaan,badan bukan kerajaan dan individu cara melindungi kanak-kanak

3.mengenalpasti langkah dan cara melindungi kanak-kanak daripada penderaan fizikal dan mental

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti cara melindungi kanak-kanak dan kepentingan melindungi kanak-kanak daripada menjadi mangsa penderaan

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 1 5 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tema Tema 6: Cabaran Masa Depan
Unit Unit 9: Menangani Cabaran Globalisasi

Aktiviti 9A: Cabaran Globalisasi serantau dan sedunia

Aktiviti 9B:Menangani cabaran globalisasi

Aktiviti 9C:Persiapan diri menghadapi cabaran globalisasi

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan kestabilan politik menjana ke arah negara membangun dan maju

ii)menerangkan tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan sedunia

iii)menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan sedunia

iv)menjelaskan cara-cara menghadapi cabaran globalisasi

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada kerjasama dan kesepakatan dalam jiwa rakyat dalam menangani cabaran globalisasi

3)mengenalpasti cara menangani cabaran globalisasi

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti langkah-langkah kerajaan dalam menangani cabaran globalisasi

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.25-11.25
Tajuk Utama Bab 14: Konsumerisme
Objektif 1.mengenalpasti masalah yang dihadapi pengguna

2.menyenaraikan hak dan akta pengguna

3.membezakan kebaikan dan dan kelemahan iklan

4.mengenalpasti pengaruh iklan kepada pengguna

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi pengguna,hak pengguna dan kesan baik dan buruk iklan dalam masyarakat

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :16 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 5 : Hak Asasi
Tajuk Khas Unit  25:Wanitia pemangkin pembangunan negara

Nilai 25: Menghormati hak wanita

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tindakan dan jasa wanita dalam pembangunan Negara

3.menghuraikan cara menghargai dan mengiktirafkan wanita dalam mengharumkan nama wanita

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti jasa dan pengorbanan wanita dalam pembangunan dan kemajuan negara

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.25-11.25
Tajuk Utama Bab 16:Tempat kediaman dan teknologi
Objektif 1.mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pemailihan tempat kediaman

2.menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman

3.menyenaraikan alatan teknologi yang boleh membantu dalam mengurus tempat kediaman

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman dan menerangkan kepentingan alatan teknologi dalam pengurusan tempat kediaman

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  17 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.05-9.05
Tajuk Utama Bidang 5: Hak Asasi
Tajuk Khas Unit  25:Wanitia pemangkin pembangunan negara

Nilai 25: Menghormati hak wanita

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tindakan dan jasa wanita dalam pembangunan Negara

3.menghuraikan cara menghargai dan mengiktirafkan wanita dalam mengharumkan nama wanita

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti jasa dan pengorbanan wanita dalam pembangunan dan kemajuan negara

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 9.55-10.55
Tajuk Utama Bab 7 : Kajian fabrik Ting.4 (Ulangkaji )

Bab 8 : Kajian fabrik Ting.4 (Ulangkaji )

Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis fabrik daripada gentian asli dan gentian buatan

2.membezakan ciri-ciri fabrik asli dan ciri-ciri fabrik buatan

3.menyenaraikan cara pembinaan fabrik iaitu fabrik tenun, fabrik tanpa tenun dan fabrik kait

4.menyenaraikan tujuan kemasan dilakukan pada fabrik

5.menyatakan jenis-jenis kemasan terhadap fabrik

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar menyatakan ciri-ciri gentian asli dan gentian buatan serta menyatakan jenis-jenis kemasan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 18 Julai  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 5: Hak Asasi
Tajuk Khas Unit  25:Wanitia pemangkin pembangunan negara

Nilai 25: Menghormati hak wanita

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tindakan dan jasa wanita dalam pembangunan Negara

3.menghuraikan cara menghargai dan mengiktirafkan wanita dalam mengharumkan nama wanita

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti jasa dan pengorbanan wanita dalam pembangunan dan kemajuan negara

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 14: Tempat kediaman dan teknologi
Objektif 1.mengenalpasti maksud tempat kediaman

2.menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman

3.menyatakan alatan teknologi yang membantu dalam pengurusan tempat kediaman

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tempat kediaman

 

 

 

Advertisements