MINGGU 28 ( 07/07/14-18/07/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 7 Julai  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tajuk Utama Bidang 4:Patriotisme
Tajuk Khas Unit  22 :Rakyat setia,Negara jaya

Nilai 22 : Taat setia kepada raja dan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan anasir subversif

3.mengenalpasti cara menyumbangkan bakti kepada negara

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Kelas ditangguh sebab CUTI REHAT KHAS

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.25-10.25
Tajuk Utama Bidang 4:Patriotisme
Tajuk Khas Unit  22 :Rakyat setia,Negara jaya

Nilai 22 : Taat setia kepada raja dan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan anasir subversif

3.mengenalpasti cara menyumbangkan bakti kepada negara

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Kelas ditangguh sebab CUTI REHAT KHAS

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 11.25-11.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 4:Patriotisme
Tajuk Khas Unit  22 :Rakyat setia,Negara jaya

Nilai 22 : Taat setia kepada raja dan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan anasir subversif

3.mengenalpasti cara menyumbangkan bakti kepada negara

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Kelas ditangguh sebab CUTI REHAT KHAS

 

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 8 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tema Tema 6: Cabaran masa depan
Unit Unit 8: Menjana pembangunan negara

Aktiviti 8B:Ekonomi menjana pembangunan negara

Aktiviti 8C:Faktor sosial menjana pembangunan negara

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajardapat :

i)menyenaraikan kestabilan politik menjana ke arah negara membangun dan maju

ii)menerangkan faktor ekonomi menjana pembangunan negara

iii)menjelaskan faktor social membawa kesejahteraan dan pembangunan negara

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada nilai saling membantu dan saling menghormati antara kaum

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum mendirikan sebuah keluarga

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti faktor ekonomi dan sosial membawa kepada pembangunan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.25-11.25
Tajuk Utama Bab 14: Konsumerisme
Objektif 1.mengenalpasti masalah yang dihadapi pengguna

2.menyenaraikan hak dan akta pengguna

3.membezakan akta-akta berkaitan dengan kepenggunaan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi pengguna,hak pengguna

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :9 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 4: Patriostisme
Tajuk Khas Unit  22:Rakyat setia negara jaya

Nilai 22:Taat setia kepada raja dan negara

Unit  23:Rakyat cemerlang negara gemilang

Nilai 23: Sanggup berkorban untuk negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tindakan pelbagai pihak bagi menunjukkan kestiaan kepada raja dan negara

3.menghuraikan cara menghargai dan memberi jasa serta bantuan kepada negara sama ada dalam pembangunan dan keamanan negara

4.menerangkan kepentingan mengamalkan nilai bagi menjamin kemerdekaan negara tidak terjejas

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti jasa dan pengorbanan sesetengah pihak dalam menjamin kemerdekaan negara sentiasa kekal dan membawa kemajuan kepada negara

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi  Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.25-11.25
Tajuk Utama Bab 15: Keluarga dan komuniti ( Komunikasi)
Objektif 1.mengenalpasti faktor yang keberkesanan komunikasi

2.menerangkan jenis-jenis dan bentuk-bentuk komunikasi dalam kehidupan

3.menyenaraikan halangan-halangan dalam berkomunikasi

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti maksud komunikasi dan fakta yang berkaitan dengannya

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  10 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.05-9.05
Tajuk Utama Bidang 4: Patriostisme
Tajuk Khas Unit  22:Rakyat setia negara jaya

Nilai 22:Taat setia kepada raja dan negara

Unit  23:Rakyat cemerlang negara gemilang

Nilai 23: Sanggup berkorban untuk negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tindakan pelbagai pihak bagi menunjukkan kestiaan kepada raja dan negara

3.menghuraikan cara menghargai dan memberi jasa serta bantuan kepada negara sama ada dalam pembangunan dan keamanan negara

4.menerangkan kepentingan mengamalkan nilai bagi menjamin kemerdekaan negara tidak terjejas

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti jasa dan pengorbanan sesetengah pihak dalam menjamin kemerdekaan negara sentiasa kekal dan membawa kemajuan kepada negara

 

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 9.55-10.55
Tajuk Utama Bab 14  : Konsumerisme
Objektif 1.mengenalpasti maksud konsumerisme

2.menyenaraikan akta-akta yang berkaitan dengan konsumerisme

3.menerangkan masalah-masalah yang dihadapi pengguna dalam mendapatkan barangan dan perkhidmatan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar mengenalpasti maksud konsumerisme dan masalah yang dihadapi pengguna

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 11 Julai  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 4: Patriostisme
Tajuk Khas Unit  22:Rakyat setia negara jaya

Nilai 22:Taat setia kepada raja dan negara

Unit  23:Rakyat cemerlang negara gemilang

Nilai 23: Sanggup berkorban untuk negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tindakan pelbagai pihak bagi menunjukkan kestiaan kepada raja dan negara

3.menghuraikan cara menghargai dan memberi jasa serta bantuan kepada negara sama ada dalam pembangunan dan keamanan negara

4.menerangkan kepentingan mengamalkan nilai bagi menjamin kemerdekaan negara tidak terjejas

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti jasa dan pengorbanan sesetengah pihak dalam menjamin kemerdekaan negara sentiasa kekal dan membawa kemajuan kepada negara

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 12: Perkembangan Kendiri
Objektif 1.mengenalpasti maksud imej kendiri positif dan imej kendiri negatif

2.menyenaraikan jenis-jenis kulit dan cara penjagaan kulit mengikut jenis kulit

3.menyatakan punca-punca yang menyebabkan bau badan dan cara mengatasi masalah bau badan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis julit dan cara menjaga kulit mengikut jenis kulit dan membezakan ciri-ciri imej kendiri positif dan imej kendiri negatif

 

 

 

Advertisements