MINGGU 27 ( 30/06/14-04/07/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 30 Jun  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tajuk Utama Bidang 1-3:perkembangan diri,kekeluargaan dan alam sekitar
Tajuk Khas Latihtubi menjawab soalan esei
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri dan tingkahlaku yang menunjukkan nilai

3.mengenalpasti kepentingan nilai diamalkan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat menyatakan kepentingan nilai dalam soalan yang diberikan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.25-10.25
Tajuk Utama Bidang 1-3:perkembangan diri,kekeluargaan dan alam sekitar
Tajuk Khas Latihtubi menjawab soalan esei
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri dan tingkahlaku yang menunjukkan nilai

3.mengenalpasti kepentingan nilai diamalkan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan kepentingan nilai dalam soalan yang diberikan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 11.25-11.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 1-3:perkembangan diri,kekeluargaan dan alam sekitar
Tajuk Khas Latihtubi menjawab soalan esei
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri dan tingkahlaku yang menunjukkan nilai

3.mengenalpasti kepentingan nilai diamalkan

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat menyatakan kepentingan nilai dalam soalan yang diberikan

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 1 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik  dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.05-9.05
Tema Tema 6: Cabaran masa depan
Unit Unit 8: Menjana pembangunan negara

Aktiviti 8A: Politik menjana pembangunan negara

Aktiviti 8B:Ekonomi menjana pembangunan negara

Hasil Pembelajaran Padaakhir unit ini, pelajardapat :

i)menyenaraikan kestabilan politik menjana ke arah negara membangun dan maju

ii)menerangkan faktor ekonomi menjana pembangunan negara

iii)menjelaskan faktor social membawa kesejahteraan dan pembangunan negara

Perkembangan aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada nilai saling membantu dan saling menghormati antara kaum

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum mendirikan sebuah keluarga

KBKK Menjelaskan,  menghurai, menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti faktor ekonomi dan politik membawa kepada pembangunan negara.Tajuk ditangguh sebab kesuntukan masa

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.25-11.25
Tajuk Utama Bab 13:Keluarga dan komuniti :Kemudahan dalam komuniti

Sumbangan Komuniti dan keluarga

Bekerja dalam pasukan

Objektif 1.mengenalpasti sumbangan komuniti kepada keluarga dan sumbangan keluarga kepada komuniti

2.menyenaraikan jenis-jenis kemudahan disediakan kepada komuniti

3.menyenaraikan organisasi satu pasukan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis sumbangan komuniti kepada keluarga dan sumbangan keluarga kepada komuniti serta menyatakan jenis-jenis kemudahan disediakan untuk komuniti

Hari      : Rabu

Tarikh  :2 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.05-9.05 pagi
Tajuk Utama Bidang 4: Patriotisme
Tajuk Khas Unit  21: Kepelbagai budaya memupuk keharmonian

Nilai  21:Cinta akan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan peranan kerajaan,badan bukan kerajaan dan individu dalam membentuk negara yang harmoni dan bersatu padu

3.mengenalpasti kepentingan menghormati kepelbagaian agama,budaya dan Bahasa masyarakat Malaysia

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar mengenalpasti kepentingan nilai dalam membentuk kesejahteraan negara dan membawa kemajuan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  10.25-11.25
Tajuk Utama Bab 9: Pemilihan pakaian
Objektif 1.mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian

2.menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian dan melakar pakaian yang sesuai mengikut saiz badan

3.menyenaraikan jenis-jenis warna,corak,lengan,tekstur fabrik dan garis leher yang digunakan sebagai garis panduan mereka bentuk pakaian seseorang individu mengikut saiz badannya

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
NilaiMurni Sistematik,peka, teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pemilihan

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  3 Julai 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.05-9.05
Tajuk Utama Bidang 4: Patriotisme
Tajuk Khas Unit  21: Kepelbagai budaya memupuk keharmonian

Nilai  21:Cinta akan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan peranan kerajaan,badan bukan kerajaan dan individu dalam membentuk negara yang harmoni dan bersatu padu

3.mengenalpasti kepentingan menghormati kepelbagaian agama,budaya dan Bahasa masyarakat Malaysia

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar mengenalpasti kepentingan nilai dalam membentuk kesejahteraan negara dan membawa kemajuan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 9.55-10.55
Tajuk Utama Latihtubi Bab 6: Sanitasi Makanan
Objektif 1.mengenalpasti maksud sanitasi makanan

2.menyenaraikan jenis-jenis punca pencemaran dan kesan-kesan pencamaran terhadap makanan

3.membezakan prinsip kebersihan makanan dalam sanitasi makanan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar mengenalpasti maksud sanitasi makanan dan menyenaraikan punca-punca pencemaran makanan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 4 Julai  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 4: Patriotisme
Tajuk Khas Unit  21: Kepelbagai budaya memupuk keharmonian

Nilai  21:Cinta akan negara

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan peranan kerajaan,badan bukan kerajaan dan individu dalam membentuk negara yang harmoni dan bersatu padu

3.mengenalpasti kepentingan menghormati kepelbagaian agama,budaya dan Bahasa masyarakat Malaysia

ABM Buku teks, buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar mengenalpasti kepentingan nilai dalam membentuk  kesejahteraan negara dan membawa kemajuan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab12: Perkembangan kendiri
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis kulit dan cara menjaga kebersihan kulit

2.menyenaraikan punca-punca yang menyebabkan bau badan dan cara menghilangkan bau badan

3.menyatakan dua jenis imej kendiri :imej kendiri positif dan imej kendiri negatif

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis kulit dan cara menjaganya serta membezakan imej kendiri positif dan imej kendiri negatif

 

 

 

Advertisements