MINGGU 25 ( 16/06/14-20/06/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 16 Jun  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan : soalan struktur
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai,sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap soalan yang diberi

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan : soalan struktur
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan,sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap soalan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan : soalan struktur
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai,sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap soalan

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 17 Jun 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 1 hingga 5
Unit Pembetulan jawapan
Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan konsep berkaitan kehidupan manusia

ii)menjelaskan cara menghadapi kehidupan berkeluarga

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada kerajaan tidak berperanan dalam meletakkan pendidikan sepanjang hayat kepada masyarakat

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam membantu masyarakat dari segi kebajikan

KBKK menjelaskan,  menghurai, menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABM Bukuteks PSK T5
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan dengan tepat

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Pembetulan kertas 1: Bab 1 -14 Tingkatan 4

Bab1,2,3,4,5,8,12 dan 13 Tingkatan 5

Objektif 1.mengenalpasti konsep pemilihandan menyimpan makanan segar ,kering dan makanan mudah serta kebaiakan dan kelemahan makanan mudah

2.menyenaraikan contoh-contoh makanan mengikut nutrien

3.membezakan faktor-faktor pemilihan pakaian,pemilihan tempat kediaman dan peranan ahli keluarga

4.mengenalpasti Label-label jagaan tekstil

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti penerangan, perbincangan
KBKK mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti teknik mencara jawapan dengan tepat dalam soalan berbentuk pilihan

 

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :18 Jun 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan : soalan esei
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kepentingan,sikap dan peranan

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap nilai

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Pembetulan :kertas 1 ERT
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis fabrik yang dihasilkan melalui proses pemintalan basah,kering dan cair membentuk fabrik yang dibuat manusia serta ciri fizikal setiap fabrik

2.membezakan prinsip memasak,tujuan memasak dan hasil masakan bagi makanan yang diberi

3.menyenaraikan maslah-masalah yang dihadapi dalam setiap peringkat hidup berkeluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan jenis-jenis fabrik dan cirinya serta membezakan hasil masakan pada makanan selain mengelaskan masalah-masalah dalam peringkat hidup berkeluarga

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 19 Jun 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan : soalan esei
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kepentingan sikap dan peranan

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapatmengenalpasti sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap nilai

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Pembetulan jawapan : Kertas 2 ERT
Objektif 1.mengenalpasti maksud belanjawan dan tujuan merancang belanjawan serta kategori belanjawan

2.menyenaraikan ciri-ciri pakaian yang sesuai dipakai berdasarkan bentuk badan

3.membezakan setiap fungsi-fungsi enzim dan meletakkan hasil pencernaan terakhir dan organ yang terlibat menyerap hasil pencernaan tersebut

4.mengira nilai tenaga

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti enzim yang membantu pencernaan,menyenaraikan prinsip merancang belanjawan dan memberikan ciri pada pakaian yang sesuai mengiktu bentuk badan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 20 Jun  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan: soalan esei
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kepentingan ,peranan dan sikap dalam soalan

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan,sikap dan peranan yang patut terdapat dalam soalan

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Pembetulan :Kertas 2 ERT
Objektif 1.mengenalpasti peranan setiap ahli keluarga

2.membezakan cara memilih dan menyimpan makanan segar dan kering

3.menyenaraikan hasil masakan pada makanan serta kaedah memasak dalam makanan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan ciri hasil masakan,tujuan memasak dan cara memilih makanan segar dan kering serta mengira nilai tenaga

 

 

 

Advertisements