MINGGU 22 ( 26/05/14-27/05/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 26 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1 : Perdagangan Kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 9.40-10.55
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji tajuk Nilai 1 hingga Nilai 20
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan nilai

3.mengelaskan kepentingan melaksanakan amalan nilai di kalangan masyarakat

4.menyatakan kesan-kesan buruk yang terjadi jika nilai tidak diamalkan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti nilai-nilai yang boleh dikatkan dengan soalan ulangkaji

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1:Kimia kertas 2
Refleksi Peperiksaan sedang berjalan lancar

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  27 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kenegaraan
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 5: Malaysia Negara Berdaulat
Unit Unit 7: Mengekalkan Kedaulatan Negara

Aktiviti 7A:Mengamalkan rukun negara

Aktiviti 7B:Melengkapkan diri untuk mewarisi negara

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan ciri-ciri negara yang bertanggungjawab

ii)mengenalpasti usaha melengkapkan diri bagi mewarisi negara

iii)menjelaskan kepentingan rukun negara

iv)menghuraikan sejarah kewujudan rukun negara

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan fungsi-fungsi setiap agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi menunjukkan ciri-ciri negara yang bertanggungjawab

3)mengenalpasti prinsi-prinsip rukun negara

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti peranan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam menanam perasaan sayang kepada negara dengan mengamalkan prinsip rukun negara

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 1 hingga bab 8 Tingkatan 5
Objektif 1.mengenalpasti cara menyimpan makanan mudah

2.menyenaraikan tujuan-tujuan kemasan pada fabrik

3.menyenaraikan proses-proses pencernaan di mulut,perut,luar usus kecil dan dalam usus kecil

4.mengenalpasti prinsip pemilihan wardrobe

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyenaraikan jawapan yang diminta guru dalam soalan struktur

 

 

 

Hari      : Rabu hingga Jumaat

Tarikh  : 28 Mei 2014-30 Mei 2014

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Advertisements