MINGGU 21 ( 19/05/14-23/05/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 19 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1 : Pendidakan Islam Kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 9.40-10.55
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1 : Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam Kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1:Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam kertas 1
Refleksi Peperiksaan sedang berjalan lancar

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  20 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kenegaraan
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1 : Matematik Kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1:Matematik Kertas 2
Refleksi Peperiksaan sedang berjalan lancar

 

 

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 21 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1: Fizik Kertas 3
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 11.30-12.40
Tajuk Peperiksaan Semester 1 : Sejarah Kertas 3
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 22 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1 : Sains 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1: Sains kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari     : Jumaat

Tarikh: 23 Mei 2012

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1: ERT Kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k4
Masa 9.40-10.40
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1 : Pendidikan Seni Visual kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

 

 

Advertisements