MINGGU 2 ( 6/01/14-10/01/14 )

Hari : Isnin

Tarikh : 6 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit 1:Buat baik dibalas baik

Nilai 1: Kepercayaan kepada Tuhan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang membawa kebaikan dan mendapat balasan

3.menghuraikan kesan buruk yang terjadi jika perbuatan jahat dilakukan dan mendapat balasan Tuhan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90 % pelajar dapat mengenalpasti balasan perbuatan yang baik akan membawa kesejahteraan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit 1:Buat baik dibalas baik

Nilai 1: Kepercayaan kepada Tuhan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang membawa kebaikan dan mendapat balasan

3.menghuraikan kesan buruk yang terjadi jika perbuatan jahat dilakukan dan mendapat balasan Tuhan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk dan kebaikan yang diperolehi jika perbuatan baik dilakukan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Unit 1:Buat baik dibalas baik

Nilai 1: Kepercayaan kepada Tuhan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan tingkahlaku yang membawa kebaikan dan mendapat balasan

3.menghuraikan kesan buruk yang terjadi jika perbuatan jahat dilakukan dan mendapat balasan Tuhan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90 % pelajar dapat mengenalpasti tingkahlaku yang baik sentiasa mendapat balasan yang baik

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 7 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 1: Pencapaian kendiri
Unit Unit 1 : aktiviti 1A
Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat

ii)mengenalpasti tindakan rasional dalam pelbagai situasi

iii)menjelaskan kepentingan mengetahui ilmu membawa kemanfaatan dalam kehidupan

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan

2)menghuraikan

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat memberikan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 1:makanan dan pemakanan

( Faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien)

Objektif 1.mengenalpasti faktor umur dan  gander mempengaruhi keperluan nutrien

2.menyenaraikan perbezaan umur dan gander mempengaruhi pengambilan kuantiti nutiren yang diambil

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti pengambilan nutrient harus merujuk kepada beberapa faktor yang penting dalam menjalankan fungsi tubuh

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 8 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 2:Hindari rasuah ,rakyat bertuah

Nilai 2: Amanah

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan contoh perlakuan nilai

3.mengenalpasti manusia harus menjaga amanah dalam pekerjaan dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti hukuman dan balasan yang buruk jika terlibat dalam gejala rasuah

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Penerangan Silibus dan kerja kursus
Objektif 1.mengenalpasti sukatan matapelajaran ERT

2.menyenaraikan markah-markah yang dibahagikan dalam kerja kursus,soalan kertas 1 dan kertas 2

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti protein dan karbohidrat penting dalam menjalankan fungsi tubuh

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 9 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit  2:Hindari rasuah ,rakyat bertuah

Nilai 2: Amanah

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan contoh perlakuan nilai

3.mengenalpasti manusia harus menjaga amanah dalam pekerjaan dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti hukuman dan balasan yang buruk jika terlibat dalam gejala rasuah

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 1: Keperluan nutrient(Kumpulan tertentu,aktiviti dan saiz tubuh)

Bab 2: Diet

Pengiraan nilai tenaga

Objektif 1.mengenalpasti kumpulan tertentu sperti ibu mengandung,ibu menyusukan anak,pesakit dan si pulih mempunyai perbezaan keperluan nutrien

2.menyenaraikan aktiviti-aktiviti lasak yang mempengaruhi pengambilan  nutrien

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti perkaitan kumpulan tertentu dengan aktiviti dilakukan mempengaruhi pengambilan nutrien

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 10 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 2:Hindari rasuah ,rakyat bertuah

Nilai 2: Amanah

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan contoh perlakuan nilai

3.mengenalpasti manusia harus menjaga amanah dalam pekerjaan dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti hukuman dan balasan yang buruk jika terlibat dalam gejala rasuah

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 1:makanan dan pemakanan

( Nutrien: Protein,dan Karbohidrat )

Objektif 1.mengenalpasti maksud makanan dan pemakanan

2.menyenaraikan jenis-jenis nutrien

3.mengelaskan klasifikasi protein

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan dan mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti maksud makanan dan pemakanan serta jenis-jenis protein

 

 

 

Advertisements