MINGGU 19 ( 5/05/14-9/05/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 5 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji Nilai 1 hingga nilai 36

Soalan esei

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan dengan nilai

3.menyenaraikan langkah-langkah menjawab soalan esei

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan esei

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 9.40-10.55
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji Nilai 1 hingga nilai 36

Soalan esei

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan dengan nilai

3.menyenaraikan langkah-langkah menjawab soalan esei

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan esei

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji Nilai 1 hingga nilai 36

Soalan esei

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan dengan nilai

3.menyenaraikan langkah-langkah menjawab soalan esei

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan esei

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  6 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Ulangkaji Tema 1 hingga tema 4
Unit Unit 1 hingga unit 6
Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan agensi-agensi kerajaan dalam menyumbang kepada pengekalan warisan

ii)mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh setiap ahli keluarga

iii)menjelaskan kepentingan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan membantu pendidikan berpanjangan kepada semua lapisan masyarakat

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan fungsi-fungsi setiap agensi kerajaan dan bukan kerajaan membantu membekalkan warisan budaya

3)mengenalpasti peranan individu,badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam membantu program pendidikan sepanjang hayat

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti nama-nama badan kerajaan dan  badan bukan kerajaan membantu dalam pembangunan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Ulangkaji Bab 1 hingga bab 14 Tingkatan 4
Objektif 1.mengenalpasti konsep memasak haba lembap dan haba kering

2.menyenaraikan faktor-faktor mempengaruhi diet,faktor merancang menu,faktor pemilihan pakaian,faktor pemilihan tempat kediaman

3.menyenaraikan langkah-langkah menjahit kelim belah kangkung dan menjahit belah berlapik

4.mengenalpasti fungsi-fungsi nutrient dan kesan kekurangannya

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat menyenaraikan jawapan yang diminta guru dalam soalan struktur

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 7 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji Nilai 1 hingga nilai 36

Soalan struktur

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan dengan nilai

3.menyenaraikan langkah-langkah menjawab soalan struktur

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan struktur

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Ulangkaji : Bab 1 hingga 4
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis alatan jahitan serta fungsinya

2.membezakan fungsi nutrien serta kesan kekurangan nutrien

3.menyenaraikan sumber makanan bagi setiap aras dalam pyramid makanan

4.Memberikan maksud bagi setiap terminology yang diberi guru

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan jenis alatan jahitan,fungsi nutrient dan kesan kekurangannya serta menyatakan setiap aras dalam piramid makanan

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  8 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji Nilai 1 hingga nilai 36

Soalan struktur

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan dengan nilai

3.menyenaraikan langkah-langkah menjawab soalan struktur

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan struktur

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Ulangkaji :Bab 1 hingga 14 Ting.4 dan Bab 1 hingga 3 Ting.5
Objektif 1.mengenalpasti maksud terminology yang dinyatakan guru

2.menyenaraikan faktor-faktor mempengaruhi keperluan nutrient dan sumber-sumbernya

3.menyenaraikan enzim-enzim yang terlibat dalam proses pencernaan makanan

4.mengenalpasti faktor-faktor  yang mempengaruhi setiap fakta yang diberikan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70%  pelajar dapat mengenalpasti maksud termonilogi dan faktor yang mempengaruhi bagi sesuatu fakta serta menyatakan fungsi setiap enzim dalam system pencernaan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 9 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji Nilai 1 hingga nilai 36

Soalan struktur

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan dengan nilai

3.menyenaraikan langkah-langkah menjawab soalan struktur

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan struktur

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji : Bab 1 hingga 4
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis alatan jahitan serta fungsinya

2.membezakan fungsi nutrien serta kesan kekurangan nutrien

3.menyenaraikan sumber makanan bagi setiap aras dalam pyramid makanan

4.Memberikan maksud bagi setiap terminology yang diberi guru

5.Menyatakan cara memilih dan menyimpan makanan segar dan makanan kering

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat menyatakan jenis alatan jahitan,fungsi nutrient dan kesan kekurangannya serta menyatakan sumber-sumber setiap aras dalam piramid makanan diikuti menyatakan cara memilih dan menyimpan makanan segar dan makanan kering

 

 

 

 

Advertisements