MINGGU 17 ( 21/04/14-25/04/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 21 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  17:Manusia penyelamat alam

Nilai 17:menyayangi dan menghargai alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara menyayangi dan menghargai alam sekitar

3.mengelaskan kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar supaya bersih dan selamat didiami

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti punca-punca yang membawa pencemaran alam sekitar dan menyenaraikan langkah-langkah memelihara dan memulihara alam sekitar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 9.40-10.55
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  18:Bijaksana mengurus alam

Nilai 18:Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan bagaimana melestarikan alam sekitar supaya bersih dan selamat

3.mengelaskan kepentingan sumber alam dalam memberikan kemudahan kepada manusia

4.menyatakan kesan-kesan kepada bumi dan manusia jika alam tidak dijaga dengan bijaksana

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti kesan-kesan kepada manusia dan bumi jika alam musnah dan menyenaraikan langkah-langkah mengelakkan terjadinya bencana alam akibat kemusnahan alam sekitar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  18:Bijaksana mengurus alam

Nilai 18:Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan bagaimana melestarikan alam sekitar supaya bersih dan selamat

3.mengelaskan kepentingan sumber alam dalam memberikan kemudahan kepada manusia

4.menyatakan kesan-kesan kepada bumi dan manusia jika alam tidak dijaga dengan bijaksana

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kesan-kesan kepada manusia dan bumi jika alam musnah dan menyenaraikan langkah-langkah mengelakkan terjadinya bencana alam akibat kemusnahan alam sekitar

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  22 April  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 4: Warisan kepelbagaian Budaya Malaysia
Unit Unit 5: Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan

Budaya Malaysia

Aktiviti 5A: Agensi kerajaan dan warisan budaya

Aktiviti 5B: Badan Bukan Kerajaan dan warisan budaya

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan agensi-agensi kerajaan dalam menyumbang kepada pengekalan warisan

ii)mengenalpasti badan-badan bukan kerajaan yang memberi sumbangan dalam pengekalan warisan budaya

iii)menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan dalama kehidupan bangsa kita

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada tiada kerjasama semua pihak

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk membantu mengekalkan warisan budaya

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti badan kerajaan,badan bukan kerajaan dan senarai individu yang membantu dalam pengekalan budaya negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 5 : Prinsip memasak
Objektif 1.mengenalpasti konsep memasak haba lembap dan haba kering

2.menyenaraikan contoh-contoh cara memasak haba kering: memanggang,membakar dan menggril

3.menyenaraikan kesan atau hasil masakan yang dimasak haba kering:memanggang.membakar dan menggril

4.mengenalpasti makanan-makanan yang boleh dimasak dengan cara memanggang,membakar dan menggril

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi PELAJAR TERLIBAT DALAM CERAMAH

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 16 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  19 :Undang-undang mengekalkan kesjahteraan alam

Nilai 19 :Kemapanan alam sekitar

Unit 20 :Pengurusan Budaya memupuk keharmonian

Nilai 20:Peka terhadap isu-isu alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku memastikan alam sentiasa dijaga daripada dimusnahkan

3.mengelaskan kepentingan melaksanakan setiap dasar berkaitan dengan alam sekitar bagi memastikan semua pihak menjaga alam sekitar dengan baik

4.menyatakan kesan-kesan buruk yang terjadi jika tiadanya penguatkuasaan dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti agensi-agensi yang terlibat dalam menguatkuasakan kebersihan alam sekitar dan tindakan denda yang dikenakan terhadap pihak yang melanggarkan undang-undang alam sekitar

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 8 : Peralatan Jahitan
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis alatan jahitan untuk menyediakan projek jahitan

2.membezakan fungsi setiap alatan jahitan

3.menyenaraikan langkah-langkah menjaga alatan jahitan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan jenis alatan menanda,menggunting,mengukur,menjahit,mendraf dan alatn menekan

 

 

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  24 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  19 :Undang-undang mengekalkan kesjahteraan alam

Nilai 19 :Kemapanan alam sekitar

Unit 20 :Pengurusan Budaya memupuk keharmonian

Nilai 20:Peka terhadap isu-isu alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku memastikan alam sentiasa dijaga daripada dimusnahkan

3.mengelaskan kepentingan melaksanakan setiap dasar berkaitan dengan alam sekitar bagi memastikan semua pihak menjaga alam sekitar dengan baik

4.menyatakan kesan-kesan buruk yang terjadi jika tiadanya penguatkuasaan dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti agensi-agensi yang terlibat dalam menguatkuasakan kebersihan alam sekitar dan tindakan denda yang dikenakan terhadap pihak yang melanggarkan undang-undang alam sekitar

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 5 : Prinsip memasak
Objektif 1.mengenalpasti konsep memasak haba lembap dan haba kering

2.menyenaraikan contoh-contoh cara memasak haba kering: memanggang,membakar dan menggril

3.menyenaraikan kesan atau hasil masakan yang dimasak haba kering:memanggang.membakar dan menggril

4.mengenalpasti makanan-makanan yang boleh dimasak dengan cara memanggang,membakar dan menggril

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80%  pelajar dapat mengenalpasti makanan yang dimasak dengan cara membakar,memanggang dan menggril serta menyenaraikan hasil masakan tersebut

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 25 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  19 :Undang-undang mengekalkan kesjahteraan alam

Nilai 19 :Kemapanan alam sekitar

Unit 20 :Pengurusan Budaya memupuk keharmonian

Nilai 20:Peka terhadap isu-isu alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku memastikan alam sentiasa dijaga daripada dimusnahkan

3.mengelaskan kepentingan melaksanakan setiap dasar berkaitan dengan alam sekitar bagi memastikan semua pihak menjaga alam sekitar dengan baik

4.menyatakan kesan-kesan buruk yang terjadi jika tiadanya penguatkuasaan dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti agensi-agensi yang terlibat dalam menguatkuasakan kebersihan alam sekitar dan tindakan denda yang dikenakan terhadap pihak yang melanggarkan undang-undang alam sekitar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 2:Diet (Pengiraan Tenaga)
Objektif 1.mengenalpasti teknik dan kaedah mengira tenaga dalam makanan

2.menyenaraikan nilai tenaga dalam protein,lemak dan karbohidrat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengirakan tenaga dengan baik

 

 

 

Advertisements