MINGGU 16 ( 14/04/14-18/04/14)

Hari     : Isnin

Tarikh : 14 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit 16:Budi dikenang jasa disanjung

Nilai 16: Tanggungjawab terhadap keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang menunjukkan bagaimana caranya mengenang dan membalas jasaa ibu bapa.

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit 16:Budi dikenang jasa disanjung

Nilai 16: Tanggungjawab terhadap keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang menunjukkan bagaimana caranya mengenang dan membalas jasaa ibu bapa.

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit 16:Budi dikenang jasa disanjung

Nilai 16: Tanggungjawab terhadap keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang menunjukkan bagaimana caranya mengenang dan membalas jasaa ibu bapa.

 

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 15 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 3: Hidup bermasyarakat
Unit Aktiviti 4A:Sumbangan individu dalam pembangunan masyarakat

Aktiviti 4B:Sumbangan Agensi kerajaan dalam pembangunan masyarakat

Aktiviti 4C:Sumbangan Badan bukan kerajaan dalam pembangunan masyarakat

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan sumbangan setiap individu,masyarakat,badan kerajaan dan badan bukan kerajaan

ii)mengenalpasti faedah-faedah diperolehi jika bekerjsama dalam membentuk masyarakat sejahtera

iii)menjelaskan kesan-kesan buruk andai tiada peranan individu,masyarakat,badan kerajaan dan badan bukan kerajaan beperanan memberi sumbangan dalam pembangunan negara

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada tiada kerjasama semua pihak

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk membantu pembangunan negara

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti badan kerajaan,badan bukan kerajaan dan senarai individu yang membantu dalam pembangunan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 10 : Wardrobe dan aksesori
Objektif 1.mengenalpasti konsep pemilihan wardrobe dan aksesori mengikut bentuk badan.aktiviti,pekerjaan,kesesuaian masa dan kegemaran individu

2.menyenaraikan contoh-contoh aksesori

3.menyenaraikan aksesori yang dikenakan pada pakaian mengikut jenis pakaian

4.mengenalpasti cara menyimpan pakaian mengikut klasifikasinya

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti cara memilih wardrobe dan aksesori mengikut bentuk badan individu

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 16 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  17:Manusia penyelamat alam

Nilai 17:menyayangi dan menghargai alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara menyayangi dan menghargai alam sekitar

3.mengelaskan kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar supaya bersih dan selamat didiami

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti punca-punca yang membawa pencemaran alam sekitar dan menyenaraikan langkah-langkah memelihara dan memulihara alam sekitar

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 3 : Pemilihan dan penyimpanan makanan
Objektif 1.mengenalpasti cara pemilihan dan penyimpanan daging

2.membezakan jenis-jenis daging merah dan daging putih

3.menyenaraikan langkah-langkah menyimpan daging

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan cara memilih daging segar dan langkah-langkah menyimpannya

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  17 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  17:Manusia penyelamat alam

Nilai 17:menyayangi dan menghargai alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara menyayangi dan menghargai alam sekitar

3.mengelaskan kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar supaya bersih dan selamat didiami

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti punca-punca yang membawa pencemaran alam sekitar dan menyenaraikan langkah-langkah memelihara dan memulihara alam sekitar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 12: Belanjawan
Objektif 1.mengenalpasti maksud belanjawan

2.menyenaraikan prinsip merancang belanjawan

3.membezakan kategori belanjawan dan tujuan belanjawan diadakan dengan sistematik

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti maksud belanjawan dan menyenaraikan prinsip-prinsip yang perlu diikuti semasa merancang belanjawan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 18 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 3: Alam sekitar
Tajuk Khas Unit  17:Manusia penyelamat alam

Nilai 17:menyayangi dan menghargai alam sekitar

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara menyayangi dan menghargai alam sekitar

3.mengelaskan kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar supaya bersih dan selamat didiami

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI GOOD FIDAY

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 3:Prinsip Pemilihan dan penyimpanan makanan
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis tepung.beras dan makanan kering

2.menyenaraikan kegunaan tepung dan beras dan membuat makanan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI GOOD FRIDAY

 

 

 

 

 

Advertisements