MINGGU 15 ( 7/04/14-11/04/14)

Hari     : Isnin

Tarikh : 7 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap nilai

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap nilai

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga bidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap nilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti sikap dan peranan yang patut diamalkan dalam setiap nilai

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 8 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 2: Hubungan Kekeluargaan
Unit Aktiviti  3A: Membina keluarga bahagia

Aktiviti  3B : Perkahwinan

Aktiviti  3C: Keibubapaan

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan tujuan membina keluarga bahagia

ii)mengenalpasti langkah-langkah sebelum mendirikan rumahtangga

iii)menjelaskan Dasar dan juga peranan keibubapaan

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada ibubapa tidak memberikan peranan kepada keluarga

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum mendirikan sebuah keluarga

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kesan-kesan buruk akan terjadi jika ibubapa tidak menjalankan peranan masing-masing

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Pembetulan kertas 1
Objektif 1.mengenalpasti konsep pemilihan pakaian

2.menyenaraikan contoh fabrik yang mengalami kemasan

3.membezakan kebaikan kemasan dijalankan pada fabrik

4.mengenalpasti simbol-simbol dalam label jagaan tekstil

5.mengira nilai tenaga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70%  pelajar dapat mengenalpasti kebaikan kemasan dilakukan pada fabrik dan

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 9 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit  15:Tradisi diamal warisan dikekal

Nilai 15: Mengekalkan tradisi kekeluargaa

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara mengekalkan tradisi dalam keluarga

3.mengelaskan kepentingan mengamalkan adat dan budaya setiap kaum

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kehilangan budaya dan amalan dalam masyarakat jika nilai tidak diamalkan dalam hidup berkeluarga

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 3: Prinsip pemilihan dan penyimpanan makanan
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis sayur-sayuran

2.menyenaraikan langkah-langkah memilih dan menyimpan sayur-sayuran

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti jenis-jeisn sayur-sayuran serta menyenaraikan cara memilih sayur yang elok dan segar seterusnya menyimpan sayur-sayuran dengan cara yang betul

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  10 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 15:Tradisi diamal warisan dikekal

Nilai 15:Mengekalkan tradisi kekeluargaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara mengekalkan tradisi dalam keluarga

3.mengelaskan kepentingan mengamalkan adat dan budaya setiap kaum

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 50% pelajar dapat mengenalpasti budaya dan adat semakin pupus dalam masyarakat jika nilai tidak diamalkan dalam hidup berkeluarga

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 10  : Wardrobe
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis pakaian yang dikategori dalam wardrobe

2.menyenaraikan cara penyimpanan pakaian yang sesuai mengikut wardrobe

3.menggunakan konsep mix dan match jika melakukan pemilihan wardrobe

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti konsep pemilihan wardrobe yang sesuai mengikut jantina,masa,aktiviti dan pekerjaan seseoragang individu

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 11 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 15:Tradisi diamal warisan dikekal

Nilai 15:Mengekalkan tradisi kekeluargaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara mengekalkan tradisi dalam keluarga

3.mengelaskan kepentingan mengamalkan adat dan budaya setiap kaum

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 50% pelajar dapat mengenalpasti budaya dan adat semakin pupus dalam masyarakat jika nilai tidak diamalkan dalam hidup berkeluarga

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 3: Prinsip pemilihan dan penyimpanan makanan
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis sayur-sayuran dan kategori ikan

2.menyenaraikan langkah-langkah memilih dan menyimpan sayur-sayuran dan ikan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti jenis- jenis ikan serta menyenaraikan cara memilih ikan yang elok dan segar seterusnya menyimpan ikan dengan cara yang betul

 

 

 

Advertisements