MINGGU 12 ( 17/03/14-21/03/14)

Hari     : Isnin

Tarikh : 17 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 2 : Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit  14:Asuhan baik keluarga harmoni

Nilai 14: Hormat dan taat kepada anggota keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sika

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai agar pelajar tidak mengalami masalah kemurungan dan tekanan akibat menghadapi masalah dalam pelajaran dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti punca masalah ,beserta bukti yang menunjukkan masalah itu wujud dan menyenaraikan cara menyelesaikan masalah

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
Tajuk Utama Bidang 2 : Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit  14:Asuhan baik keluarga harmoni

Nilai 14: Hormat dan taat kepada anggota keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sika

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai agar pelajar tidak mengalami masalah kemurungan dan tekanan akibat menghadapi masalah dalam pelajaran dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti punca masalah ,beserta bukti yang menunjukkan masalah itu wujud dan menyenaraikan cara menyelesaikan masalah

 

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 2 : Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit  14:Asuhan baik keluarga harmoni

Nilai 14: Hormat dan taat kepada anggota keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sika

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai agar pelajar tidak mengalami masalah kemurungan dan tekanan akibat menghadapi masalah dalam pelajaran dan kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti punca masalah ,beserta bukti yang menunjukkan masalah itu wujud dan menyenaraikan cara menyelesaikan masalah

 

 

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 18 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 2: Hubungan Kekeluargaan
Unit Unit 3:Persiapan membina keluarga kea rah pembentukan masyarakat mapan

Aktiviti 3A: membina keluarga bahagia

Aktiviti 3B:Perkahwinan

Aktiviti 3C:Keibubapaan

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan persediaan sebelum mendirikan rumahtangga

ii)mengenalpasti asas-asas utama memilih pasangan

iii)menjelaskan kepentingan hidup berkeluarga

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada nilai saling membantu dan saling menghormati antara kaum

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil sebelum mendirikan sebuah keluarga

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat memberikan kepentingan dalam merancang hidup berkeluarga

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 4: Pemilihan dan penyimpanan makanan

Ulangkaji Bab 3 ( Ting.4): Pemilihan dan penyimpanan makanan

Objektif 1.mengenalpasti konsep pemilihan makanan segar dan kering

2.menyenaraikan contoh-contoh makanan mudah

3.membezakan kebaikan dan kelemahan makanan mudah

4.mengenalpasti cara menyimpan makanan mudah,segar dan kering

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti cara memilih dan menyimpan makanan mudah

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :19 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit  15:Tradisi diamal warisan dikekal

Nilai 15: Mengekalkan tradisi kekeluargaa

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara mengekalkan tradisi dalam keluarga

3.mengelaskan kepentingan mengamalkan adat dan budaya setiap kaum

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti kehilangan budaya dan amalan dalam masyarakat jika nilai tidak diamalkan dalam hidup berkeluarga

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Pembetulan :kertas 1 ERT
Objektif 1.mengenalpasti fabrik yang dihasilkan melalui proses pemintalan basah,kering dan cair membentuk fabric yang dibuat manusia

2.membezakan bahan-bahan yang digunakan dalam fabrik gentian selulosa terjana semula dan gentian sintetik

3.menyenaraikan jenis-jenis fabrik yang dalam kelas gentian selulosa terjana semula dan gentian sintetik

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat menyatakan fabrik asli dan buatan serta ciri-ciri fizikal dalam setiap fabrik

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 20 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 15:Tradisi diamal warisan dikekal

Nilai 15:Mengekalkan tradisi kekeluargaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara mengekalkan tradisi dalam keluarga

3.mengelaskan kepentingan mengamalkan adat dan budaya setiap kaum

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 50% pelajar dapat mengenalpasti budaya dan adat semakin pupus dalam masyarakat jika nilai tidak diamalkan dalam hidup berkeluarga

 

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 7 : Kajian fabrik ( Kemasan pada fabrik ) Ulangkaji

Bab 11: Label jagaan tekstil antarabangsa-Ulangkaji

Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis kemasan yang dilakukan ke atas fabrik selesai ia ditenun,tanpa tenun atau dikait

2.menyenaraikan label-label jagaan tekstil yang terdapat pada pakaian domestik

3.membezakan setiap label jagaan tekstil dan mengetahui maksud label pada pakaian untuk memastikan cara penyelengaraan terhadap fabrik pakaian

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti adat dan budaya boleh pupus bila segala budaya dan tradisi tidak diteruskan dalam kehidupan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 21 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Unit 15:Tradisi diamal warisan dikekal

Nilai 15:Mengekalkan tradisi kekeluargaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara mengekalkan tradisi dalam keluarga

3.mengelaskan kepentingan mengamalkan adat dan budaya setiap kaum

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 50% pelajar dapat mengenalpasti budaya dan adat semakin pupus dalam masyarakat jika nilai tidak diamalkan dalam hidup berkeluarga

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama UJIAN MINDA

Bab 1 : Makanan dan pemakanan

Bab 2 : Diet

Objektif 1.mengenalpasti maksud diet seimbang,piramid makanan, makanan dan pemakanan,RDA dan sajian

2.menyenaraikan fungsi-fungsi dan kesan kekurangan nutrien yang disenaraikan

3.menyatakan kegunaan RDA dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti  aras dalam piramid makanan dan memberikan sumber-sumber dalam setiap aras.50 % pelajar dapat memberikan maksud diet seimbang,piramid makanan,makanan dan pemakanan dan kegunaan RDA

 

Advertisements