MINGGU 11 ( 10/03/14-14/03/14)

Hari     : Isnin

Tarikh : 10 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN:Perdagagang kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 2 : Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit  13: Kasih dipupuk sayang disemai

Nilai 13: Kasih sayang terhadap keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku menunjukkan sikap sayang dan kasih terhadap ibubapa

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai agar jasa dan pengorbanan ibubapa tidak sia-sia

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kesan positif jika nilai diterapkan dalam diri anak-anak

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN:Matematik Tambahan Kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  11 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: ERT kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: ERT kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 12 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Kimia kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 11.30-12.40
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN:Pendidikan Seni Visual kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

Hari     : Khamis

Tarikh : 13 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit 14:Asuhan baik keluarga harmoni

Nilai 14: Hormat dan taat kepada anggota keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan sikap hormat kepada kedua ibu bapa

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai ini dalam kehidupan supaya pelajar dapat mengenalpasti punca kepincangan dalam keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti maksud nilai dan menyenaraikan tingkahlaku menunjukkan ketaatan dan hormat kepada ibubapa

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Bab 4: Makanan mudah
Objektif 1.mengenalpastimaksud makanan mudah

2.menyenaraikan jenis-jenis makanan mudah

3.membezakan setiap proses penyediaan makanan mudah

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti maksud makanan mudah dan kebaikan makanan mudah

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 14 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Unit  13: Kasih dipupuk sayang disemai

Nilai 13: Kasih sayang terhadap keluarga

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kasih dan sayang kepada ibubapa

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilai dalam kehidupan agar palajar menghargai jasa dan pengorbanan ibubapa dalam kehidupan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan wujudnya kasih sayang dalam keluarga

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Pemilihan dan penyimpanan makanan

Bab 3: Makanan segar dan Kering

Makanan segar

Objektif 1.mengenalpasti maksud makanan segar dan makanan kering

2.menyenaraikan klasifikasi makanan segar :ikan,sayur dan daging

3.menyataka contoh-contoh makanan segar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi P&P ditangguhkan sebab pelajar terlibat dalam persediaan sambutan ulangtahun 50Thn SMK Serian

 

 

Advertisements