MINGGU 10 ( 03/03/13-07/03/14)

Hari     : Isnin

Tarikh : 3 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN:Bahasa Melayu kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Bahasa Melayu kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Bahasa Melayu kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  4 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Bahasa Inggeris Kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.55-12.05
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Bahasa Inggeris Kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 5 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Matematik Kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 11.30-12.40
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Matematik Kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 6 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Pendidikan Islam kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.20-11.30 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Pendidikan Islam kertas 1

Pendidikan Moral kertas 2

Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 7 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Sains kertas 1 dan kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40
Tajuk Utama PEPERIKSAAN AWAL TAHUN: Sejarah kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Advertisements