MINGGU 1 ( 2/01/14-4/01/14 )

Hari     : Khamis

Tarikh : 2 Januari 2014

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Huraian Sukatan matapelajaran
Tajuk Khas Bidang 1 hingga bidang 7
Objektif 1.mengenalpasti nilai-nilai dalam setiap bidang
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti bidang 1,2 dan 3 namun masih kurang dapat menyenaraikan bidang 4,5,6 dan 7

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa 10.20-11.30
Tajuk Utama Huraian sukatan matapelajaran

Bab 1 : Makanan dan pemakanan

Objektif 1.mengenalpasti maksud keperluan nutrien

2.mengenalpasti fungsi-fungsi setiap nutrien

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti konstruk yang dinilai dalam kerja kursus ERT

 

Hari      :  Jumaat

Tarikh  : 3 Januari 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Huraian Sukatan matapelajaran
Tajuk Khas Bidang 1 hingga bidang 7
Objektif 1.mengenalpasti nilai-nilai dalam setiap bidang
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti bidang 1,2 dan 3 namun masih kurang dapat menyenaraikan bidang 4,5,6 dan 7

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 10.40-11.40
Tajuk Utama Huraian sukatan matapelajaran

Penerangan kerja kursus

Objektif 1.mengenalpasti pengiraan markah dalam setiap kertas peperiksaan

2.mengenalpasti kategori konstruk kemahiran amali

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Terlibat dalam orientasi sekolah

 

 

Advertisements