MINGGU 18 ( 28/04/14-2/05/14 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 28 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 4: Patriotisme
Tajuk Khas Unit  21:Cinta akan negara

Nilai 21:Kepelbagaian budaya memupuk keharmonian

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara bertolak ansur sesama jiran dan kaum lain

3.mengelaskan kepentingan menjalankan program-program yang membawa keharmonian serta kesejahteraan di kalangan masyarakat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti hidup harmoni adalah usaha semua pihak dan kepentingan bertolak ansur adalah tanda menyayangi negara supaya maju dan sejahtera

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 9.40-10.55
Tajuk Utama Bidang 4: Patriotisme
Tajuk Khas Unit  21:Cinta akan negara

Nilai 21:Kepelbagaian budaya memupuk keharmonian

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara bertolak ansur sesama jiran dan kaum lain

3.mengelaskan kepentingan menjalankan program-program yang membawa keharmonian serta kesejahteraan di kalangan masyarakat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti hidup harmoni adalah usaha semua pihak dan kepentingan bertolak ansur adalah tanda menyayangi negara supaya maju dan sejahtera

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 4: Patriotisme
Tajuk Khas Unit  21:Cinta akan negara

Nilai 21:Kepelbagaian budaya memupuk keharmonian

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan cara bertolak ansur sesama jiran dan kaum lain

3.mengelaskan kepentingan menjalankan program-program yang membawa keharmonian serta kesejahteraan di kalangan masyarakat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti hidup harmoni adalah usaha semua pihak dan kepentingan bertolak ansur adalah tanda menyayangi negara supaya maju dan sejahtera

 

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  29 April  2014

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 4: Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Unit Unit 6: Memepromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara

Aktiviti 6A: Memepromosikan warisan budaya melalui duta kecil

Aktiviti 6B: Mempromosikan warisan budaya melalui media

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia

ii)mengenalpasti cara-cara kita menggalakkan pelancong menghargai warisan budya kita

iii)menjelaskan kepentingan warisan budaya dikekalkan di kalangan masyarakat kita

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan konsep

2)menghuraikan kesan-kesan buruk terhadap masyarakat jika tiada warisan budaya tidak dikekalkan

3)mengenalpasti tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk membantu mengekalkan warisan budaya di kalangan generasi baru

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti cara-cara dan usaha kerajaan dalam mengekalkan warisan budaya di kalangan rakyat dan terutama generasi baru

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
Tajuk Utama Bab 6 : Pengurusan sajian
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis sajian untuk keraian

2.menyenaraikan contoh-contoh menu untuk sajian keraian

3.menyenaraikan langkah penyediaan perancangan kerja untuk sajian keraian

4.mengenalpasti teknik yang betul menjaga alatan penjimat masa serta menilai hasil masakan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis sajian keraian dan senarai menu untuk sajian keraian

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 30 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji tajuk Nilai 1 hingga Nilai 20
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan nilai

3.mengelaskan kepentingan melaksanakan amalan nilai di kalangan masyarakat

4.menyatakan kesan-kesan buruk yang terjadi jika nilai tidak diamalkan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti nilai-nilai yang boleh dikatkan dengan soalan ulangkaji

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 2:Diet ( Pengiraan tenaga dalam makanan)
Objektif 1.mengenalpasti cara yang betul mengira nilai tenaga
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat menyatakan cara yang mudah bagi mengira nilai tenaga dalam makanan

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  :  1 Mei  2014

CUTI HARI BURUH

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 2 Mei 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
Tajuk Utama Bidang 1 hingga 7
Tajuk Khas Ulangkaji tajuk Nilai 1 hingga Nilai 20
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri tingkahlaku yang berkaitan nilai

3.mengelaskan kepentingan melaksanakan amalan nilai di kalangan masyarakat

4.menyatakan kesan-kesan buruk yang terjadi jika nilai tidak diamalkan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti nilai-nilai yang boleh dikatkan dengan soalan ulangkaji

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
Tajuk Utama Bab 2:Diet (Pengiraan Tenaga)
Objektif 1.mengenalpasti teknik dan kaedah mengira tenaga dalam makanan

2.menyenaraikan nilai tenaga dalam protein,lemak dan karbohidrat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengirakan tenaga dengan baik

 

 

 

 

Advertisements