MINGGU 19 ( 6/05/13-10/05/13 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 6 Mei 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Ulangkaji
Unit Unit 1 hingga 7
Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan tingkahlaku yang dikaitkan dengan kemajuan negara

ii)mengenalpasti konsep negara merdeka

iii)menjelaskan kepentingan kewujudan rukun negara

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan
KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti 5 prinsip rukun Negara dan menjelaskan sejarah kewujudan rukun negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang  2
Tajuk Khas Nilai 13 hingga 16 ( Ulangkaji:teknik menjawab soalan)
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan perlakuan –perlakuan yang menunjukkan nilai dalam soalan latihtubi

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti nilai yang terdapat dalam soalan ujian minda

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  7 Mei  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 2
Tajuk Khas Nilai 13 hingga nilai 16
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan contoh perlakuan dalam nilai yang dinyatakan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti nilai yang diamalkan dalam soalan

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 2
Tajuk Khas Nilai 13 hingga nilai 16
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan contoh perlakuan yang terdapat dalam soalan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti nilai yang terdapat dalam soalan ujian minda

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 8 Mei  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Peperiksaan Semester 1: BM kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 9.25-10.55
Tajuk Peperiksaan Semester 1 : BM kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa  11.30-12.40
Tajuk Peperiksaan Semester 1 : BM kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 9 Mei 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Peperiksaan Semester 1 : BI kertas 1
Refleksi Peperiksaan Berjalan lancar

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Semester 1 : BI kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 10 Mei  2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Peperiksaan Semester 1 : Sejarah kertas 1
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Peperiksaan Semester 1 : Sejarah Kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan lancar

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements