MINGGU 18 ( 29/04/13-3/05/13 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 29 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Tema 5 :Malaysia Negara Berdaulat
Unit Unit 7:Mengekalkan kedaulatan negara

Aktiviti 7A: Mengamalkan rukun negara

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan tingkahlaku yang menunjukkan penglibatan diri dalam mengekalkan kedaulatan negara

ii)mengenalpasti konsep negara berdaulat

iii)menjelaskan sejarah kewujudan rukun negara

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan
KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti 5 prinsip rukun Negara dan menjelaskan sejarah kewujudan rukun negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 dan bidang 2
Tajuk Khas Nilai 1 hingga 16 ( Ulangkaji:teknik menjawab soalan)
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan perlakuan –perlakuan yang menunjukkan nilai dalam soalan latihtubi

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 90% pelajar dapat mengenalpasti nilai yang terdapat dalam soalan ujian minda

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  30 April  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 1 dan Bidang 2
Tajuk Khas Nilai 1hingga nilai 16
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan kesan negatif yang terjadi jika nilai tidak diamalkan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soal esei

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 dan bidang 2
Tajuk Khas Nilai 1 hingga nilai 16
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan kesan negatif yang terjadi jika nilai tidak diamalkan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan esei

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 1 Mei 2013

CUTI HARI BURUH

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 2 Mei 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 dan bidang 2
Tajuk Khas Nilai 1 hingga nilai 16
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menyenaraikan contoh perlakuaan yang menunjukkan nilai dalam soalan latihtubi

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan esei

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 dan bidang 2
Tajuk Khas Nilai 1 hingga nilai 16
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menyenaraikan contoh perlakuan yang menunjukkan nilai dalam latihtubi

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan dengan betul

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 3 Mei 2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji : Bab 12,Bab 15 dan bab 16
Objektif 1.mengenalpasti teknik menjawab soalan struktur dalam kertas 2
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar mengenalpasti teknik-teknik menjawab soalan struktur dengan betul

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji :Prinsip Memasak dn Kekeluargaan
Objektif 1.mengenalpasti teknik menjawab soalan struktur dalam kertas 2
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan dengan betul

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements