MINGGU 16 ( 15/04/13-19/04/13 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 15 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Tema 4 :Warisan kepelbagaian budaya Malaysia
Unit Unit 6: Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara

Aktiviti 6A dan 6B

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan peranan-peranan duta kecil dalam mempromosi budaya negra

ii)mengenalpasti tindakan-tindakan yang boleh mempromosikan warisan budaya Negara Malaysia

iii)menjelaskan cara penghargaan usaha dalam mempromosi budaya negara

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan
KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan mempromosi warisan budaya negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 15:mengekalkan tradisi kekeluargaan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan adat dan budaya yang perlu dikekalkan dalam keluarga supaya ia dapat diwarisi

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan negatif jika amalan adat dan budaya terhapus dan tidak dikekalkan

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  16 April  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 15: mengekalkan tradisi kekeluargaan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan adat dan budaya yang harus dikekalkan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan negative jika budaya dan adat tidak dikekalkan kepada generasi baru

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 15:mengekalkan tradisi kekeluargaan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menyenaraikan adat dan budaya yang harus dikekalkan dalam keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat membezakan kesan positif jika amalan adat dan budaya dikekalkan

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 17 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 16: Tanggungjawab terhadap keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh setiap ahli keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti tanggungjawab-tanggungjawab yang harus dijalankan oleh ibubapa dan anak-anak

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 9.25-10.55
Tajuk Utama Ulangkaji : Bab 1 , 2 dan 3 (Ting 4 )
Objektif 1.mengenalpasti cara menjawab soalan struktur
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti langkah-langkah menyediakan belah slit berlapik

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Ulangkaji : Bab 1,bab 2 dan bab 3
Objektif 1.mengenalpasti teknik menjawab soalan struktur
ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan struktur

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 18 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 16: Tanggungjawab terhadap keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh setiap ahli keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti tanggungjawab-tanggungjawab yang harus dijalankan oleh ibubapa dan anak-anak

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 16: Tanggungjawab terhadap keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh setiap ahli keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60 % pelajar dapat mengenalpasti tanggungjawab-tanggungjawab yang harus dijalankan oleh ibubapa dan anak-anak

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 19 April 2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji : Bab 4 dan bab 5 ( Ting.4 ), bab 1 dan bab 12 (Ting 5 )
Objektif 1.mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi dalam tajuk:keluarga,tempat kediaman,belanjawan,makanan dan pemakanan

2.mengenalpasti perbezaan kaedah memasak

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar mengenalpasti cara atau teknik menjawab soalan

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Utama Ulangkaji ( Bab 4 dan bab 5)
Objektif 1.mengenalpasti maksud sesuatu terminologi

2.menyatakan prinsip-prinsip memasak

3.menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan diet

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan

 

 

 

 

 

Advertisements