MINGGU 15 ( 8/04/13-12/04/13 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 8 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Tema 4 :Warisan kepelbagaian budaya Malaysia
Unit Unit 5: Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia

Aktiviti 5A dan 5B

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan nama tokoh-tokoh yang banyak menyumbang dalam mengekalkan warisan budaya negara

ii)mengenalpasti kepentingan warisan budaya dikekalkan

iii)menjelaskan jenis-jenis agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam pengekalan budaya

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan
KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan pengekalan warisan budaya negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 13: Kasih sayang terhadap keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membentuk keluarga harmoni

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan negatif jika golongan muda tidak menghormati golongan tua

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  9 April  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 13: Kasih sayang terhadap keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membentuk keluarga harmoni

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan negatif jika golongan tua tidak dihormati

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 13: Kasih sayang terhadap keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membentuk keluarga harmoni

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat membezakan kesan positif dan negatif jika golongan tua tidak dihormati

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 10 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 14: Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan cara menghindari konflik sesame anggota keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti cara menghormati anggota keluarga

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 9.25-10.55
Tajuk Utama Bab 9: Projek jahitan
Objektif 1.mengenalpasti cara menyediakan jahitan : kelim dan kelepet

2.menyenaraikan langkah melakar pola dan menjahit lengan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti langkah-langkah menyediakan kelim dan kelepet

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 5:Pengurusan sajian
Objektif 1.mengenalpasti maksud menu dan senarai menu dalam 5 sajian utama

2.menyenaraikan langkah-langkah merancang menu

3.membezakan bahan kering dan bahan basah

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti maksud menu dan senarai menu mengikut 5 sajian utama

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 11 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 14: Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan cara menghindari konflik sesame anggota keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti cara menghormati anggota keluarga dan cara mengatasi konflik dalam keluarga

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 2: Kekeluargaan
Tajuk Khas Nilai 14: Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan cara menghindari konflik sesama anggota keluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti cara menghormati anggota keluarga dan mengelakkan konflik dalam keluarga

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 12 April 2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bab 9:Membuat pakaian
Objektif 1.mengenalpasti langkah-langkah membuat zip dan garis leher

2.mengenalpasti langkah membuat cangkuk dan palang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar membezakan  zip tersembunyi dan belah berzip dan mengenalpati langkah menjahit cangkuk dan palang

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Utama Bab  5: Pengurusan sajian
Objektif 1.mengenalpasti cara mengira kos bahan basah dan bahan kering

2.menyatakan senarai alatan untuk memasak

3.menyenaraikan langkah-langkah membuat susunan kerja sebelum memasak

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti langkag membuat susunan kerja dan mengira kos bahan

 

 

 

 

Advertisements