MINGGU 14 (1/04/13-5/04/13  )

Hari     : Isnin

Tarikh : 1 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Tema 3 : Hidup bermasyarakat
Unit Unit 4: Sumbangan terhadap pembangunan masyarakat  melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan

Aktiviti 4A,4B dan 4C

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan nama tokoh-tokoh yang banyak menyumbang dalam pembangunan negara

ii)mengenalpasti jenis-jenis sumbangan individu kepada masyarakat

iii)menjelaskan jenis-jenis agensi yang terlibat dalam pembangunan negara

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan
KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti jenis bantuan dan individu yang terlibat dalam pembangunan negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Nilai 11: Rasional
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membuat keputusan dan tindakan yang wajar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kata kunci nilai dan mengenalpasti cara menanggani masalah perselisihanfaham

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  2 April  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 1 : Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 11: Rasional
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membuat keputusan dan tindakan yang wajar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI SAKIT

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 11: Rasional
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membuat keputusan dan tindakan yang wajar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi CUTI SAKIT

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 3 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 : Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 12:Kesederhanaan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti cara hidup yang sederhana memberi kebaikan kepada individu

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 9.25-10.55
Tajuk Utama Bab 13: keluarga dan komuniti

(Bekerja dalam pasukan)

Objektif 1.mengenalpasti cirri-ciri bekerja dalam pasukan

2.menyenaraikan kepentingan pembentukan pasukan

3.menghuraikan langkah-langkah pembentukan pasukan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti langkah-langkah pembentukan pasukan

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 13: Organisasi keluarga

Keperluan primer dan keperluan sekunder

Kitaran hidup berkeluarga dan masalah semasa dalam kitaran hidup berkeluarga

Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis keperluan primer dan keperluan sekunder

2.menyenaraikan ciri-ciri dalam kitaran hidup berkeluarga

3.membezakan masalah-masalah dalam hidup berkeluarga

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengkelaskan keperluan primer dan sekunder serta menghuraikan kitaran hidup berkeluarga serta masalah dihadapi dalam kitaran hiudp berkeluarga

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 4 April 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 11:Rasional

Nilai 12:Kesederhanaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan contoh perlakuan nilai-nilai

4.menyenaraikan kesan positif dan negatif tidak mengamalkan nilai

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti bertindak rasional membawa kesejahteraan dan mengenalpasti cara hidup yang sederhana memberi kebaikan kepada individu

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 11:Rasional

Nilai 12:Kesederhanaan

Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan kesan positif mengamalkan nilai rasional dan kesederhanaan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti bertindak rasional membawa kesejahteraan dan mengenalpasti cara hidup yang sederhana memberi kebaikan kepada individu

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 5 April 2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bab 14: Konsumerisme
Objektif 1.mengenalpasti maksud konsumerisme

2.mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar membezakan  masalah-masalah yang dihadapi pengguna

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Utama Bab 4 : Prinsip memasak

Kaedah memasak haba lembap dan haba kering

Objektif 1.mengenalpasti tujuan memasak

2.menyatakan prinsip memasak dan tujuan memasak

3.membezakan ciri-ciri hasil masakan kaedah memasak haba kering dan haba lembap

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti tujuan memasak dan membezakan hasil masakan kaedah memasak haba kering dan haba lembap

 

 

 

Advertisements