MINGGU 12 ( 18/03/13-22/03/13)

Hari     : Isnin

Tarikh : 18 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Tema 2 : Hubungan kekeluargaan
Unit Unit 3: Persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mapan

Aktiviti 3B:perkahwinan

Aktiviti 3C: Keibubapaan

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan kepentingan konsep asas membina keluarga

ii)mengenalpasti kepentingan ketsabilan kewangan membantu dalam membina keluarga

iii)menjelaskan kepentingan kesihatan fizikal dan mental dalam pembentukan keluarga

iv)mengenalpasti peranan keibubapaan membawa kesejateraan keluarga

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan
KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat memberikan kepentingan konsep asas membina keluarga  manakala tajuk perkahwinan ditangguhkan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Nilai 9:Kasih sayang
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membentuk individu yang penyayang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti nilai ini membentuk kehidupan yang sejahtera dan menyayangi makhluk lain serta alam sekitar menjadi tempat yang selamat didiami

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  19 Mac  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 1 : Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 9:Kasih sayang
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membentuk individu yang penyayang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti nilai ini membentuk kehidupan yang sejahtera dan menyayangi makhluk lain serta alam sekitar menjadi tempat yang selamat didiami

 

 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 9:Kasih sayang
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam membentuk individu yang penyayang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti nilai ini membentuk kehidupan yang sejahtera dan menyayangi makhluk lain serta alam sekitar menjadi tempat yang selamat didiami

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 20 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 : Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 10: keadilan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan kesan positif dan negatif jika amalan nilai tidak diterapkan dalam diri seseorang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam sistem kehakiman  dan keadilan negara

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 9.25-10.55
Tajuk Utama Bab 6: Amali ( susunan kerja amali masakan)
Objektif 1.mengenalpasti prinsip asas menyusun susunan kerja dalam amali masakan

2.menyenaraikan peralatan yang digunakan dalam amali masakan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Pelajar-pelajar terlibat dalam sesi ceramah

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 7:Kajian fabrik
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis gentian selulosan terjana semula

2.menyenaraikan contoh fabrik asetat dan viskos

3.membezakan ciri fizikal fabric asetat dan viskos

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengkelaskan dan membezakan fabrik asetat dan fabrik viskos

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 21 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 10: keadilan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan kesan positif dan negatif jika amalan nilai tidak diterapkan dalam diri seseorang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam sistem kehakiman  dan keadilan negara

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 10: keadilan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan kesan positif dan negatif jika amalan nilai tidak diterapkan dalam diri seseorang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam sistem kehakiman  dan keadilan negara

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 22 Mac 2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bab 10:wardrobe dan label jagaan tekstil

Latihan ulangkaji

Objektif 1.mengenalpasti maksud wardrobe dan label jagaan tekstil

2.mengenalpasti klasifikasi pakaian dan symbol-simbol dalam label jagaan tekstil dalam pakaian

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar membezakan  maksud wardrobe dan label jagaan tekstil serta mengenalpasti klasifikasi pakaian dan symbol-simbol dalam label jagaan tekstil

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Utama Bab 7:Kajian fabrik
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis fabrik gentian sintetik

2.menyenaraikan contoh-contoh fabrik polyester,poliamida dan akrilik

3.membzakan ciri fizikal fabrik polyester,poliamida dan akrilik

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti perbezaan polyester,poliamida dan akrilik

 

 

Advertisements