MINGGU 11 ( 11/03/13-15/03/13)

Hari     : Isnin

Tarikh : 11 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Tema 2 : Hubungan kekeluargaan
Unit Unit 3: Persiapan membina keluarga kea rah pembentukan masyarakat mapan

Aktiviti 3A: membina keluarga bahagia

Aktiviti 3B:perkahwinan

Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan kepentingan konsep asas membina keluarga

ii)mengenalpasti kepentingan ketsabilan kewangan membantu dalam membina keluarga

iii)menjelaskan kepentingan kesihatan fizikal dan mental dalam pembentukan keluarga

Perkembangan Aktiviti 1)membaca teks dan menerangkan
KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Buku teks PSK T5
Refleksi 70% pelajar dapat memberikan kepentingan konsep asas membina keluarga  manakala tajuk perkahwinan ditangguhkan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Nilai 7:Berdikari
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai

3.Menghubungkaitkan ciri-ciri nilai dalam kejayaan seseorang pelajar

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kejayaan seseorang pelajar adalah dikaitkan dengan sikap bertanggungjawab diri individu itu sendiri

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  12 Mac  2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 1 : Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 7 : Berdikari
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai ,contoh perlakuan dan kepentingan nilai

3.mengenalpasti bersikap berani dan tidak bergantung kepada orang lain membawa kejayaan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dalam mencapai kejayaan dalam hidup

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 7: Berdikari
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai ,contoh perlakuan dan kepentingan nilai

3.mengenalpasti bersikap berani dan tidak bergantung kepada orang lain membawa kejayaan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 60% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dalam mencapai kejayaan dalam hidup

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 13 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1 : Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 8: kerajinan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan kepentingan nilai dan ciri-ciri nilai

3.menerangkan kesan positif dan negatif jika amalan nilai tidak diterapkan dalam diri seseorang

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dalam mencapai matlamat dalam hidup

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 9.25-10.55
Tajuk Utama Bab 6: Amali ( pengiraan kos bahan untuk masakan )
Objektif 1.mengenalpasti prinsip asas mengira kos bahan basah dan jkos kering

2.menyenaraikan peralatan yang digunakan dalam amali masakan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengkelaskan makanan basah dan juga makanan kering

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 7:Kajian fabrik
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis gentian

2.menyenaraikan contoh fabrik kapas dan fabrik linen

3.membezakan ciri fizikal fabrik kapas dan fabrik linen

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengkelaskan dan membezakan fabrik kapas dan fabrik linen

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 14 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 8: kerajinan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci dan maksud nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan penerangan nilai

3.membezakan kesan positif kepada individu jika ingin mencapai kejayaan dalam hidup

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan positif nilai dalam setiap individu jika mengamalkan nilai kerajinan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 8: Kerajinan
Objektif 1.mengenalpasti maksud dan kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai dan penerangan nilai

3.menghuraikan kepentingan nilai dalam mencapat kejayaan dan matlamat dalam hidup

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kepentingan nilai dalam membentuk kejayaan dan kerjaya di masa depan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 15 Mac 2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bab 13: Keluarga dan komuniti
Objektif 1.mengenalpasti sumbangan komuniti kepda keluarga

dan sumbangan keluarga dalam sebuah komuniti

2.mengenalpasti kesan negative jika kedua-dua kelompok ini tidak saling bergantungan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar membezakan kesan positif dan negatif jika kedua-dua kelompok ini tidak memainkan peranan

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Utama Bab 7:Kajian fabrik
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis fabrik sutera dan benang sayat

2.menyenaraikan contoh-contoh fabrik sutera dan benang sayat

3.membzakan ciri fizikal fabrik sutera dan benang sayat

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti perbezaan fabrik sutera dan benang sayat

 

Advertisements