MINGGU 10 ( 4/03/13-8/03/13 )

Hari     : Isnin

Tarikh : 4 Mac 2012

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Kelas 5k5
Masa 7.05-8.15
Tema Peperiksaan Pertengahan Semester 1
Unit Ulangkaji ERT kertas 1 dan kertas 2 secara individu.
Refleksi Ulangkaji berjalan dengan lancar

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 12.05-12.40 pagi
Tajuk Utama Peperiksaan Pertengahan Semester 1
Tajuk Khas Matematik tambahan Kertas 2
Refleksi Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Hari     :  Selasa

Tarikh :  5 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15
Tajuk Utama Bidang 1 : Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 1 hingga 6 : Semakan kertas jawapan pendidikan Moral
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai ,contoh perlakuan dan penerangan nilai dalam menjawab soalan pendidikan moral

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti kaedah yang paling tepat menjawab soalan pendidikan moral

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K7
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 1 hingga 6 : Semakan kertas jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri  nilai dan cara menjawab soalan pendidikan moral

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti cara menjawab soalan pendidikan moral dengan cara yang betul

 

Hari      : Rabu

Tarikh  : 6 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4S1
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bidang 1: Perkembangan Diri
Tajuk Khas Nilai 1 hingga 6 : Semakan kertas jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci nilai

2.menyenaraikan ciri-ciri nilai, dan penerangan nilai

3.menghuraikan kepentingan nilai dan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan-kesan dan ciri-ciri mengamalkan nilai

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 9.25-10.55
Tajuk Utama Bab 10:Amali jahitan ( mengambil ukuran badan )
Objektif 1.mengenalpasti cara membaca pita ukur

2.menyenaraikan teknik yang betul mengambil ukuran badan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70% pelajar dapat mengenalpasti cara mengambil ukuran badan dengan betul

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa  11.30-12.40
Tajuk Utama Bab 9 : Pemilihan pakaian
Objektif 1.mengenalpasti faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pemilihan pakaian seseorang

2.menyenaraikan jenis-jenis bentuk badan seseorang

3.membezakan faktor pemilihan pakaian mengikut bentuk badan

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 70 % pelajar dapat mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian seseorang

 

 

 

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 7 Mac 2013

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4K3
Masa 7.05-8.15 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 1 hingga 6 : Semakan kertas jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kunci dan maksud nilai

2.menyenaraikan kesan-kesan dan ciri-ciri seseorang yang mengamalkan nilai

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti kesan dan ciri nilai diamalkan

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 4k7
Masa 9.45-10.55 pagi
Tajuk Utama Bidang 1:Perkembangan diri
Tajuk Khas Nilai 1 hingga 6 : Semakan kertas jawapan
Objektif 1.mengenalpasti teknik menjawab soalan dengan betul

2.menyenaraikan nilai-nilai yang diamalkan dalam nilai

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi Terlibat dalam ceramah motivasi

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 8 Mac 2013

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 5K5
Masa 8.15-9.25 pagi
Tajuk Utama Bab 6: Pengurusan sajian
Objektif 1.mengenalpasti sajian untuk keraian

2.mengenalpasti jenis-jenis menu untuk makanan keraian

dan kumpulan tertentu ( pesakit,si pulih vegertarian lakto dan vegetarian tulen)

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti makanan untuk sajian keraian dan

kumpulan tertentu

 

 

Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga
Kelas 4K3
Masa 10.40-12.40 pagi
Tajuk Utama Bab 9: Pemilihan Pakaian
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jenis lengan dan garis leher yang sesuai untuk bentuk badan yang di senaraikan

2.menyenaraikan stail pakaian yang terdapat di pasaran ( pakaian formal,kasual,tidur dan riadah )

ABM Buku teks,buku rujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis lengan dan garis leher untuk bentuk badan yang diberikan

 

Advertisements